آخرین اخبار


زمینی به ارزش تقریبی پانصد میلیارد ریال به دانشگاه پیام نور استان تهران اهدا شد

زمان انتشار:پنجشنبه 15 تیر 1396 ساعت 13:56 - منبع: دانشگاه پیام‌نور

مشمولان معتاد معاف نمی‌شوند

زمان انتشار:پنجشنبه 15 تیر 1396 ساعت 13:56 - منبع: نظام وظیفه و خدمت سربازی

آغاز ثبت‌نام جریمه ریالی سربازی ۱۳۹۶

زمان انتشار:پنجشنبه 15 تیر 1396 ساعت 13:56 - منبع: نظام وظیفه و خدمت سربازی

جزئیات جریمه مشمولان غایب ۹۶ اعلام شد

زمان انتشار:پنجشنبه 15 تیر 1396 ساعت 13:56 - منبع: نظام وظیفه و خدمت سربازی

اجرای طرح جریمه ریالی سربازی از سال آینده

زمان انتشار:پنجشنبه 15 تیر 1396 ساعت 13:56 - منبع: نظام وظیفه و خدمت سربازی

فرصت یک ساله برای معرفی فارغ التحصیلان مشمول/ عدم معرفی، مساوی با اضافه خدمت

زمان انتشار:پنجشنبه 15 تیر 1396 ساعت 13:56 - منبع: نظام وظیفه و خدمت سربازی

دانشگاه تهران برای دوره خدمت نظام وظیفه، سرباز امریه می‌پذیرد

زمان انتشار:پنجشنبه 15 تیر 1396 ساعت 13:56 - منبع: نظام وظیفه و خدمت سربازی

جزییاتی از جریمه غایبان سربازی برای سال ۹۶

زمان انتشار:پنجشنبه 15 تیر 1396 ساعت 13:56 - منبع: نظام وظیفه و خدمت سربازی
1 2 3 4... 98