27 بهمن 1395

منابع آزمون لیسانس به پزشکی-اول مشاور

موارد امتحانی اعلام شده از طرف وزارت بهداشت برای آزمون لیسانس به پزشکی شامل موارد زیر می باشد:
فیزیولوژی(ضریب ۳)، میکروب شناسی شامل باکتری شناسی، ویروس شناسی و انگل شناسی پزشکی(ضریب ۳)، آناتومی(ضریب ۳)، بیوشیمی(ضریب ۲)، بافت شناسی و جنین شناسی(ضریب ۲)، ایمونولوژی (ضریب ۲)، زبان عمومی(ضریب۲)، ژنتیک (ضریب ۱)، روانشناسی (ضریب ۱)، تغذیه (ضریب ۱)، فیزیک پزشکی (ضریب ۱)، دروس اصول خدمات بهداشتی و بهداشت و تنظیم خانواده (ضریب ۱)، دروس اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها و آمار مقدماتی(ضریب ۱)
منابع آزمون لیسانس به پزشکی
منابع اعلام شده آزمون لیسانس به پزشکی شامل موارد زیر می باشد:
آسیب شناسی
(Basic pathology Kumar,Cortan,Robbins-Saunder)
آناتومی
۱.Snell Anatomy , ۲.(Gray , s for student)
انگل شناسی
Medical parasitology , Markell,۱
۲.کرم شناسی پزشکی دکتر فریدون ارفع
۳.تک یاخته پزشکی-دکتر ادریسیان-دکتر رضائیان-دکتر قربانی-دکتر کشاورز-دکتر محبعلی۱۳۸۶
۴.بیماری های انگل در ایران(بیماری های تک یاخته ای) دکتر اسماعیل صائبی
ایمنی شناسی
۱.الف-ایمونولوژی، دکتر محمد وجگانی
۱.ب-Basic Immunology by: Abul K .Abbas and A.Lichman و یا ترجمه آن
۲.Cellular & Molecular Immunology by Abul K .Abbas et al
Medical Immunology by: D.Stites et Al
o بافت شناسی
بافت شناسی جان کوئیرا
بهداشت
۱.طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی، تالیف پارک سال ۲۰۰۲ف ترجمه دکتر خسرو رفائی شیرپاک، جلد ۱،۲،۳،۴
۲.مطالب خواندنی درباره بیماری های اسهالی ترجمه احمدرضا فرسار، انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳.شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی در ایران-دکتر کامل شادپور-انتشارات گسترش شبکه های بهداشتی،درمانی کشور
۴.مجموعه آخرین دستور العمل های مربوط به ARI,IDD,CDD,EPI
بیوشیمی
۱.Harper
۲.Text book of Biochemistry, Devil
۳.Principles of Biochemistry,Lehninger
o تغذیه
۱.Krause , & Food Nutrition & Diet therapy ۲۰۰۸
۲.Basic Nutrition, Robinson
o جنین شناسی
Langman , medical Embryology, sadler
حشره شناسی پزشکی
کلیات حشره شناسی چزشکی_تالیف: م.سرویس، ترجمه:زعیم، م.سیدی رشتی، م.ع.صائبی، م ا، انتشارات دانشگاه تهران شماره ۲۰۸۹،۱۳۷۰
روان شناسی
زمینه روانشناسی هلگارد ترجمه دکتر محمد تقی بذاهنی و همکاران -۱۳۸۵ناشر انتشارات رشد
ژنتیک
۱.اصول ژنتیک پزشکی Emery ترجمه و تالیف دکتر محمدرضا نوری دلوئی-ویرایش چهاردهم
۲.Essential medical Genetics,J,M.conner
فیزیک پزشکی
۱.فیزیک پزشکی تالیف آقایان: دکتر محمد جواد ابولحسنی، محمد تقی بحرینی طوسی، دکتر سعید سرکار، دکتر علی اکبر شرفی و دکتر محمد علی عقابیان- چاپ دوم
۲.فیزیک پزشکی تالیف دکتر عباس تکاور
فیزیولوژی
۱.Text book of medical Physiology, A.Guyton & E.Hall,(W.B.sanders)
۲.Review of medical physiology, W.F.Ganong.Applenton&Lange
۳. Text book of medical Physiology,Berlle&Levy.Mosby
قارچ شناسی پزشکی
۱.کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع تالیف دکتر فریده زینی، دکتر سید علی مهبد و دکتر مسعود امامی-انتشارات دانشگاه تهران
۲.Medical mycology.E.G.V.Evans and M.D.Richardson(ترجمه دکتر خسروی)
میکروب شناسی
۱.میکروب شناسی پزشکی جاوتز
۲.میکروب شناسی پزشکی مورای
o ویروس شناسی
۱.میکروب شناسی پزشکی جاوتز
۲.میکروب شناسی پزشکی مورای
۳.میکروب شناسی پزشکی زینسر
اندیشه اسلامی
معارف اسلامی ۱ نوشته محمد سعیدی مهر و امیر دیوانی چاپ معاونت امور اساتید
انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی ایران ویراست چهارم-چاپ معاونت امور اساتید
زبان انگلیسی
۱.Eglish for students of mesicine(ESM).
۲.English for students of medicine(ESM).
3. Medical English, Vaughan James
4. .”Mosby ,s Medical, Nursing and Allied Health Dictionary
از کتاب های ردیف ۴ بخش Medical Terminology صفحه ۱۷۳۳ تا ۱۷۴۹
۵. هر متن، مقاله و یا کتاب انگلیسی پزشکی دیگری در سطح مبنای فوق باشد.

برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با مشاورین متخصص ما در سامانه اول مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071970 تماس حاصل فرمایید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا 12 شب، حتی ایام تعطیل
مشاوره تخصص ماست.