26 بهمن 1395

دانشگاه های پذیرنده پرطرفدارترین رشته های ارشد پزشکی-اول مشاور

آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت یکی از کنکور های ارشد برگزار شده در ایران است که مجری آن وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد. این آزمون به دلیل جذب دانشجویان زیر گروه های پزشکی و پیراپزشکی به دانشگاه ها از اهمیت بالایی برخوردار است. تحصیل در رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه هایی که دارای گروه قوی از آن رشته باشند ارزشمند است.
در زیر دانشگاه های پذیرنده پر طرفدارترین رشته های ارشد پزشکی برای داوطلبین عزیز لیست شده است:
o بیوتکنولوژی پزشکی: تهران، شهید بهشتی، ایران، انتقال خون، تبریز، اصفهان، شیراز
o ژنتیک انسانی: تهران، علوم بهزیستی، شهید بهشتی، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز
o ایمنی شناسی: تهران، ایران، بهشتی، شاهد، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، تبریز، مشهد
o قارچ شناسی: تهران، مدرس، ایران، بهشتی، اصفهان، شیراز، مشهد، کرمان، مازندران
o ویروس شناسی : تهران، ایران، رازی، تربیت مدرس، اهواز، شیراز، گلستان، مشهد
o انگل شناسی: تهران،شیراز، بهشتی، اصفهان، تربیت مدرس، کرمان، زنجان، مازندران
o تغذیه: تهران، بهشتی، ایران، تبریز، اصفهان، ارومیه، شیراز، اهواز، مشهد
o علوم بهداشتی در تغدیه: تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، قزوین، یزد
o هماتولوژی: تهران، تربیت مدرس، بهشتی، ایران، انتقال خون، تبریز، مشهد، اهواز، کرمان
o فیزیولوژی: تهران، بهشتی، تربیت مدرس، ایران، شیراز، سمنان، کرمان، تبریز، اهواز
o مامایی: تهران، بهشتی، ایران، تربیت مدرس، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، اهواز، گیلان
o میکروب شناسی: تهران، ایران، بهشتی، پاستور، تربیت مدرس، رازی، تبریز، اصفهان، شیراز
o بیوشیمی بالینی: تهران، مدرس ایران، بهشتی، اصفهان، تبریز، شیراز، همدان، یزد، کرمان
o پرستاری : ایران، بهشتی، اصفهان، شیراز، مشهد، علوم بهزیستی، تبریز، ارومیه، کرمان، گیلان، همدان
o مدریت خدمات بهداشتی درمانی: تهران، ایران، شیراز، اصفهان، تبریز، قزوین، بهشتی، کرمان، مشهد

برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با مشاورین متخصص ما در سامانه اول مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071970 تماس حاصل فرمایید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا 12 شب، حتی ایام تعطیل
مشاوره تخصص ماست.