اصطلاحات تخصصی دندانپزشکی به زبان انگلیسی

اصطلاحات تخصصی دندانپزشکی به زبان انگلیسی

Dentistry

دندان پزشکی

:At the reception

بخش پذیرش:

 

?…Can I make an appointment to see the

می توانم برای … وقت بگیرم؟

Dentist

دندان پزشک

Hygienist

دستیار دندان پزشک

I’d like a check-up

می خواهم معاینه کنم

Please take a seat

لطفا بنشینید

?Would you like to come through

مایلید بیایید؟

 

:Having your teeth examined

معاینه دندان ها:

?when did you last visit the dentist

آخرین ملاقات شما با دندان پزشک کی بوده است؟

?Have you had any problems

 آیا مشکلی داشته اید؟

I’ve got toothache

دندان درد داشتم

one of my fillings has come out

یکی از دندان هایم را که پر کرده ام ,پوسیده شده است

I’ve chipped a tooth

لبه ی یکی از دندان هایم پریده است

I’d like a clean and polish, please

می خواهم دندان هایم را جرم گیری کنم

?can you open your mouth, please

لطفا دهانتان را باز کنید

a little wider, please

لطفا دهانتان را بیشتر باز کنید

I’m going to give you an x-ray

باید از دندان هایتان عکس بگیرید

you’ve got a bit of decay in this one

یکی از دندان هایتان پوسیده است

you’ve got an abscess

همچنین دندان شما ورم و چرک کرده است

:Dental treatment

معاینه دندان ها:

you need two fillings

دو تا از دندان های شما نیاز به پر کردن دارد

I’m going to have to take this tooth out

می خواهم یکی از دندان های شما را بکشم

?do you want to have a crown fitted

می خواهید برای دندانتان روکش بگذارم؟

I’m going to give you an injection

می خواهم به شما سر کننده تزریق کنم

let me know if you feel any pain

اگر دردی را احساس کردید به من بکویید

?would you like to rinse your mouth out

می خواهید دهانتان را بشویید؟

you should make an appointment with the hygienist

شما برای گرفتن وقت قبلی باید با دستیار دندان پزشک هماهنگ کنید

?how much will it cost

هزینه اش چقدر می شود؟

 

 

لغات پرکاربرد در دندان پزشکی:

breath

بوی دهان

cavities

گودال دندان

chew

جویدن

cup

حفره دندان

dental surgeon

جراح دندان

dentist

دندان پزشک

enamel

مینا کاری کردن

erosion

فرسودگی

floss

نخ دندان

fluoride

فلورید

gingivitis

ورم لثه

gums

لثه دندان

molar

دندان آسیاب

mouthwash

دهان شویه

periodontal

قسمت های وابسته به لثه

root canal

کانال ریشه دندان

teeth

دندان ها

tooth fair

پری دندان

toothbrush

مسواک

toothpaste

خمیر دندان

toothpick

خلال دندان

whitening

ماده سفید کننده دندان

 


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم