بخش های مختلف آزمون GRE - اول مشاور
20 بهمن 1395

بخش های مختلف آزمون GRE - اول مشاور

نگارش تحلیلی (یک بخش دو قسمتی)
شامل یک انشای تحلیل مسئله و یک انشای تحلیل استدلال که برای هر انشا 30 دقیقه فرصت داده می شود.
استدلال کیفی (دو بخش)
کامپیوتری: هر یک از دو بخش شامل 25 سوال که 35 دقیقه به طول می انجامد.
کتبی: هر یک از دو بخش شامل 20 سوال که 30 دقیقه به طول می انجامد.
استدلال کمی (دو بخش)
کامپیوتری: هر یک از دو بخش شامل 25 سوال که 40 دقیقه به طول می انجامد.
کتبی: هر یک از دو بخش شامل 20 سوال که 35 دقیقه به طول می انجامد.
بخش استدلال کمی (Quantative Reasoning)
زمان بندی: 40 دقیقه
سوالات:
این بخش توانایی داوطلب را در استدلال و تحلیل اطلاعات محاسباتی همراه با به کارگیری مهارت های ریاضی همچون آمار، جبر، هندسه، و احتمالات ارزیابی می کند.
این بخش توانایی های زیر را می سنجد:
- فهم ودرک اطلاعات کمی
-استدلال و تحلیل اطلاعات کمی
-حل مسائل به کمک مدل های ریاضی
- به کارگیری مهارت ها و مفاهیم پایه ریاضی شامل حسابان، جبر، هندسه، و تفسیر داده
نمره دهی:
نمرات این بخش از 130 تا 170 متغیر است که با فاصله های 1 نمره ای ارائه می شود. نمره¬ی نهایی داوطلب بر اساس تعداد پاسخ های درست به سوالات مطرح شده می باشد که توسط رایانه محاسبه می شود.
بخش استدلال کیفی (Verbal Reasoning)
زمان بندی:35 دقیقه
این بخش از آزمون دانش زبانی داوطب را مورد ارزیابی قرار می دهد. مهمترین فاکتور برای موفقیت در این بخش دانش بالای واژگان می باشد چرا که لغات مورد ارزیابی قرار گرفته آکادمیک بوده و حتی برای خود انگلیسی زبان ها نیز دشوار می باشد.
در بخش استدلال کیفی توانایی های زیر سنجیده می شود:
- تحلیل و نتیجه گیری از یک گفتمان
- استنباط از اطلاعات ناقص
- فهم سطوح چندگانه معنی و استدلال منظور اصلی نویسنده
- گزینش نکات مهم و تمیز دادن آنها از نکات انحرافی، فهم معانی و خلاصه برداری از جملات و متن ها
- آنالیز کردن جمله ها، ایجاد رابطه بین جمله‌ها و قسمت‌های جمله
- برقراری رابطه بین لغات و اید‌ه‌ها
این بخش از سه قسمت تشکیل می شود:
1. تکمیل متن (Text Completions)
سوالات تکمیل متن همان سوالات متداول چند گزینه ای هستند که در شکل های مختلف مطرح می شود:
- یک جای خالی، پنج گزینه
- دو جای خالی، هر کدام سه گزینه
- سه جای خالی، هر کدام سه گزینه
2. جمله معادل (Sentence Equivalence)
در سوالات جمله معادل داوطلب می بایست دو گزینه از شش گزینه¬ی موجود را طوری انتخاب کند که دو جمله ی حاصل با هم قرابت معنایی داشته باشند.
در بخش های text completionsو sentence equivalenceبه اصطلاحات زیر برای انتخاب منطقی ترین گزینه توجه کنید.
Clues
• Opposition : although, but/ conversely, despite/ except, however/ in contrast/ even though/ instead, instead of/ nevertheless, no/ no longer, nor, not/ not in the least/ not now/ not likely/ on the other hand/ paradoxically/ regardless/ while, yet
• Apposition : additionally,furthermore, also, and/ as well (as)/ at the same time/ besides, confirming/ even, just as/like, likewise/ moreover, or, other/ proving, similarly, still, such as
• Causal : since, because, given/ as a result, therefore, thus, so, consequently/ in turn, linked
• Illustrate or explain : for example, for instance/ namely, in other words, i.e.
3. درک مطلب ( (Reading Comprehension
درک مطلب شامل سوالات مختلفی است که توانایی های افراد را در خواندن و درک انواع متون که معمولا دانشجویان در دوره های بالاتر از کارشناسی با آنها مواجه می شوند می سنجد. هر متن از یک تا پنج پاراگراف تشکیل می شود.
سه نوع سوال در این بخش مطرح می شود:
- در سوالات Multiple-choice Questions (type 1) داوطلب می بایست از میان پنج گزینه یکی را انتخاب کند.
- در سوالات Multiple-choice Questions (type 2) داوطلب می بایست از میان سه گزینه یک یا چند گزینه را انتخاب کند) .نمره ای برای پاسخ های نیمه صحیح در نظر گرفته نمی شود.)
- در سوالات Select-in-Passage داوطلب می بایست جمله ای را در متن انتخاب کند که با توصیف صورت سوال همخوانی داشته باشد.
نکات کلیدی در سوالات درک مطلب
- همه ی گزینه ها را با دقت بخوانید و مراقب گزینه هایی که به صورت نسبی درست هستند باشید.
- از اطلاعات عمومی خود برای پاسخ به سوالات استفاده نکنید چراکه ملاک متن داده شده می باشد.
- به جای اینکه از متن خلاصه برداری کنید یاد بگیرید چگونه passage map"" طراحی کنید.
- لازم نیست جزئیات را بدانید، مهم این است که بدانید این جزئیات در کجای متن قرار دارد.
متن های کوتاه
- موضوع متن را بیابید. (خانواده) معمولا کلمه ای کلی است که در جمله اول قرار دارد.
- تمرکز متن بر کدام قسمت های این موضوع می باشد. (پدر و مادر)
- نظر شخصی نویسنده چیست؟ (به امر تربیت باید توجه بیشتری شود) نظر نویسنده ممکن است در جملات اول (thesis statements) یا جملات پایانی (concluding summations) قرار بگیرد.
• هدف این متن چه بوده است؟ (توضیح، انتقاد، پیشنهاد و ...)
متن های بلند
- علاوه بر موارد ذکر شده در قسمت بالا، نقش هر پاراگراف را در فهم کل متن بیابید. (ذکر مثال، دفاع از پیشنهاد ارائه شده، و...)
- به جملات اول و پایانی هر پاراگراف توجه ویژه ای داشته باشید.
- در پایان هر پاراگراف از درک کلی آن مطمئن شوید و سپس سراغ پاراگراف بعدی بروید.
نمره دهی:
نمرات این بخش از 130 تا 170 متغیر است که با فاصله های 1 نمره ای ارائه می شود. نمره ی نهایی داوطلب بر اساس تعداد پاسخ های درست به سوالات مطرح شده می باشد که توسط رایانه محاسبه می شود.
بخش نگارش تحلیلی (Analytic Writing)
زمان بندی: 60 دقیقه
سوالات:
این بخش شامل نوشتن دو انشا می باشد.
A. تحلیل یک مسئله :(analyze an issue) در این قسمت نقل و قولی که یک مسئله ی عمومی را مطرح می کند به همراه دستورالعمل هایی برای چگونگی پاسخ به این مسئله به داوطلب ارائه می شود.
.B تحلیل یک استدلال :(analyze an argument) در این قسمت متنی کوتاه که یک استدلال را مطرح می کند به همراه دستورالعمل هایی برای چگونگی پاسخ به داوطلب ارائه می شود.
در این بخش توانایی های زیر سنجیده می شود:
- بیان شفاف و موجزمسائل پیچیده
- بررسی ادعاها و شواهد
- حمایت از ایده ها به کمک دلایل و مثال های مرتبط
- نطق یک بحث متمرکز و منسجم
- رعایت اصول انگلیسی نوشتاری
مدت زمان آزمون و هزینه امتحان GRE
زمان امتحان GRE عمومی سه ساعت و چهل و پنج دقیقه می باشد. هزینه این آزمون با توجه به کشور محل امتحان متفاوت بوده و عموما بین 130 دلار تا 220 دلار برای هر آزمون می باشد.

برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با مشاورین متخصص ما در سامانه اول مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071970 تماس حاصل فرمایید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا 12 شب، حتی ایام تعطیل
مشاوره تخصص ماست.