معافیت تحصیلی
20 آبان 1396

معافیت تحصیلی

 

معافیت تحصیلی

افراد ذکور ایرانی که به سن 18 سالگی تمام میرسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی میگردند.

حداکثر مدت معرفی ایشان 6ماه پس از رسیدن به 18 سالگی تمام است به طور مثال: دانش آموزی متولد18/2/73 که قبل از 1/2/91 فارغ التحصیل"انصراف"ترک تحصیل"اخراج از تحصیل شده باشند حداکثر تا 1/8/91 فرصت معرفی خود را دارند.

حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت فارغ التحصیل انصراف ترک تحصیل یا اخراج میشوند از تاریخ فراغت اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی کنند.به طور مثال دانش اموز متولد 18/2/73 که در تیرماه 1391 فارغ التحصیل انصراف ترک تحصیل یا اخراجی محسوب میشوند تا پایان تیرماه 92 مهلت معرفی خواهند داشت.

دانش اموزی که از مهر91 در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود که مشمولان حداکثر تا پایان 20 سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت اموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند رشته های تحصیلی تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

دانش اموزانی که از مهرماه 91 در پایه اول متوسطه شروع به تحصیل مینمایند حداکثر تا پایان 20 سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت اموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند رشته های تحصیلی در این مدت زمان نخواهد داشت.

چنانچه دانش اموزی  در رشته کاردانش یا فنی و حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان 22سالگی و رشته های مختلف پیش دانشگاهی حداکثر تا 24 سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

دانش اموزانی که در سن ورود به مشمولیت  در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت در صورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تا پایان 20 سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

دانش اموزان در مهلت یک ساله معرفی پس از فراغت اخراج انصراف یا ترک تحصیل میتوانند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا 15/8/93 به تحصیل ادامه دهد و پس از این تاریخ 15/8/93 در صورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

به مشمولانی که به صورت داوطلب ازاد تحصیل میکنند معافیت تحصیلی تعلق نمیگیرد.این گونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت و شروع به تحصیل داوطلب ازاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی میگردد.

مبلغ وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور میباشند 15 میلیون تومان است که میتواند به صورت وجه نقد ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین میگردد.

مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت و سپری نشدن بیش از یک سال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم میتوانند از این معافیت استفاده نمایند.

مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل میشوند حق تحصیل در خارج از کشور را ندارند انها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده و مجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه در شمول معافیت تحصیلی قرار نمیگیرند به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمیگیرد.

فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور چنانچه هنگام ورود به سن مشمولت (ماه تولد18سال تمام)در مدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید وزارت اموزش و پرورش مشغول به تحصیل باشند میتوانند از معافیت تحصیلی خارج از کشور استفاده نمایند.

سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی به میزان برابر تبصره (1)ماده (33) قانون خدمت وظیفه عمومی حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش اموزان تا سن 20 سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی 2سال و نیم/کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد نا پیوسته 3سال/کارشناسی پیوسته 5سال/کارشناسی ارشد پیوسته6سال/دکترای پیوسته 8سال/دکترای تخصصی6سال است.

دانشجویانی که با اخراج از تحصیل به عنوان دارندگان مدرک معادل در مقطع پایین شناخته میشوند مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر نمیباشد اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت.

سربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارند جهت تحصیل در دانشگاه ها در صورت قبولی در مقطع کارشناسی و بالاتر ترخیص از خدمت صورت میگیرد و ترخیص برای ادامه تحصیل در مقطع کاردانی مجاز نمیباشد.

به دوره های فراگیر پیام نور دوره های بین الملل در دانشگاه  و پود مانی وسایر مقاطع تحصیلی بدون ازمون معافیت تحصیلی تعلق میگیرد در صورت تصویب شورای گسترش اموزش عالی امکان جذب بدون ازمون واحد اموزشی تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.

فارغ التحصیلان از مقاطع متوسطه چنانچه حداکثر ظرف مدت یک سال از زمان فارغ التحصیل شدن در مقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی در دانشگاه پذیرفته شوند مجاز به تحصیل خواهند بود ودر صورت سپری شدن بیش از یک سال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن در دانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه میباشد. بدیهی است زمان شرکت در ازمون های سراسری به منزلهپذیرش تلقی نخواهد شد.

به طور مثال: فارغ التحصیلان 1/4/91 در مقطع متوسطه که حداکثر تا 1/4/92 قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه داشته باشند میتوانند ادامه تحصیل بدهند.

دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا 1بار میتوانند  از نحصیل انصراف و مجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم ورود غیبت میتواند به تحصیل ادامه دهند . ازمون مجدد و نزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت.

مشمولان اخراجی/انصرافی/ترک تحصیل/از تاریخی در شمول استفاده از مهلت 1ساله پس از تاریخ وقوع انصراف ترک تحصیل که از تاریخ 22/4/90 به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انراف ترک تحصیل یا اخراج شده باشند.


شماره های دفتر اموزش:02166437736و02166908341

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 9099071970 ( از تلفن ثابت و بدون گرفتن کد ) تماس حاصل نمایید تا مشاورین متخصص اول مشاور شما را در این زمینه راهنمایی نمایند.