شهریه دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)
19 شهریور 1396

شهریه دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

دانشگاه پردیس خودگردان زیر مجموعه دانشگاه های سراسری می باشد هدف از تاسیس این نوع دانشگاه ها برای مهاجرت بسیاری از داوطلبان جهت تحصیل درخارج ازکشور صورت گرفته است بیشتر داوطلبان رشته تجربی گرایش به تحصیل در دانشگاه های پردیس خودگردان را دارند به دلیل رشته های پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی .....

امکان قبولی با رتبه های پایین در رشته های پزشکی و پیراپزشکی در پردیس خودگردان باعث شده شهریه پردیس خودگردان دانشگاه های علوم پزشکی  در رشته های پزشکی وپیراپزشکی  برای بسیاری از خانواده ها علامت سوال در ذهنشان به وجود امده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 9099071970 ( از تلفن ثابت و بدون گرفتن کد ) تماس حاصل نمایید تا مشاورین متخصص اول مشاور شما را در این زمینه راهنمایی نمایند.

 

شهریه پردیس خودگردان ( بین الملل ) پزشکی

رشته پزشکی اولین رشته هایی بود که در دانشگاه پردیس خودگردان تدریس شد وشهریه پردیس خودگردان پزشکی اولین سوالات بود که در ذهن والدین به وجود آمد اما هرساله شهریه پردیس خودگردان پزشکی هر ساله دچار تغییر است شهریه کلیه واحد های پردیس خودگردان پزشکی به جیز 3 دانشگاه مستقر در تهران. در سال تحصیلی 95 – 96 یک سال تحصیلی مبلغ 17 میلیون و 600 هزار بوده است اما در سال تحصیلی 96 – 97 بین 10 تا 15 درصد افزایش می یابد.

 

شهریه پردیس خودگردان ( بین الملل ) دندانپزشکی

شهریه پردیس خودگردان دندانپزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال تحصیلی 96 – 95 در کلیه پردیس خودگردان به ازای 2 نیمسال تحصیلی   یعنی 1 سال تحصیلی  مبلغ 17 میلیون و 600 هزار تومان بوده است . شهریه پردیس خودگردان تمامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال تحصیلی 96-97 بین 10 تا 15 درصد افزایش می یابد .

 

 

شهریه پردیس خودگردان ( بین الملل ) داروسازی

شهریه پردیس خودگردان داروسازی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال تحصیلی 96 – 95 در کلیه پردیس خودگردان به ازای 2 نیمسال تحصیلی   یعنی 1 سال تحصیلی  مبلغ 17 میلیون و 600 هزار تومان بوده است . شهریه پردیس خودگردان تمامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال تحصیلی 96-97 بین 10 تا 15 درصد افزایش می یابد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 9099071970 ( از تلفن ثابت و بدون گرفتن کد ) تماس حاصل نمایید تا مشاورین متخصص اول مشاور شما را در این زمینه راهنمایی نمایند.

 

شهریه پردیس خودگردان ( بین الملل ) پرستاری :

شهریه پردیس خودگردان پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال تحصیلی 96 – 95 در کلیه پردیس خودگردان به ازای 2 نیمسال تحصیلی   یعنی 1 سال تحصیلی  مبلغ 9 میلیون و 900 هزار تومان بوده است . شهریه پردیس خودگردان تمامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال تحصیلی 96-97 بین 10 تا 15 درصد افزایش می یابد .

 

شهریه پردیس خودگردان ( بین الملل ) فیزیوتراپی :

شهریه پردیس خودگردان فیزیوتراپی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال تحصیلی 96 – 95 در کلیه پردیس خودگردان به ازای 2 نیمسال تحصیلی   یعنی 1 سال تحصیلی  مبلغ 9 میلیون و 900 هزار تومان بوده است . شهریه پردیس خودگردان تمامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال تحصیلی 96-97 بین 10 تا 15 درصد افزایش می یابد .

 

 

شهریه پردیس خودگردان ( بین الملل ) بینایی سنجی :

شهریه پردیس خودگردان بینایی سنجی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال تحصیلی 96 – 95 در کلیه پردیس خودگردان به ازای 2 نیمسال تحصیلی   یعنی 1 سال تحصیلی  مبلغ 9 میلیون و 900 هزار تومان بوده است . شهریه پردیس خودگردان تمامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال تحصیلی 96-97 بین 10 تا 15 درصد افزایش می یابد .

 

 

شهریه پردیس خودگردان ( بین الملل ) مامایی :

شهریه پردیس خودگردان مامایی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال تحصیلی 96 – 95 در کلیه پردیس خودگردان به ازای 2 نیمسال تحصیلی   یعنی 1 سال تحصیلی  مبلغ 9 میلیون و 900 هزار تومان بوده است . شهریه پردیس خودگردان تمامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال تحصیلی 96-97 بین 10 تا 15 درصد افزایش می یابد .

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 9099071970 ( از تلفن ثابت و بدون گرفتن کد ) تماس حاصل نمایید تا مشاورین متخصص اول مشاور شما را در این زمینه راهنمایی نمایند.