چهار پرتگاه مهم زندگی زناشویی
31 مرداد 1396

چهار پرتگاه مهم زندگی زناشویی

هر دختر و پسری در دوره نامزدی رویای زندگی آرام و شادی را در سر دارد و کمتر کسی هست در دوره نامزدی فکر جدایی و ناسازگاری رادر سر بپروراند مع الوصف آمارهای طلاق و تجارب کلینیکی  حکایت از آن دارد که نامزدها به موازاتی که به زندگی زناشویی ورود پیدا می کنند خود را در میدان اختلافات و رفتارهای ناسازگارانه ای می یابند که از نگاه هر دو و یا دست کم یکی از آنها غیرمنتظره است.

هولمن یکی از پژوهشگران فعال حوزه مطالعات خانواده و ازدواج چهار عامل را در تداوم و افول ازدواج ها برجسته می سازد: عوامل فردی، تجارب خانوادگی، فرایندهای تعاملی و عوامل بافتی

عوامل فردی برخی از افراد فارغ از شیوه برخورد هم سر و دیگر شرایط ازدواج دارای ویژگی های شخصیتی هستند که مستعد تعارضات شدید رابطه ای و کشمکشهای بی پایان ست هر چند این ویژگی ممکن ست در حد اختلال شخصیتی نباشد لیکن هر الگو و خصیصه شخصیتی که تشدید یافته و انعطاف ناپذیر باشد می تواند مخل شکل دهی رابطه ای پایدار باشد

مشاوران خانواده ازدواج با افرادی با ویژگی های زیر را از پرتگاه ها و آسیب های زندگی زناشویی بر می شمارند:

افرادی که بسیار منظم و مقتصد در زمینه مسایل مالی و کمالزده هستند

افرادی که کینه توز و خصومت گر هستند و زود می رنجد و دیر می بخشند

افراد دارای سو ظن و کنترلگری و دخالت گری افراطی، افرادی که دوستان کمی دارند، سرد و یخچالی و جمع گریز هستند

افرادی که وابستگی مفرط به والدین دارند و یا روابط سردی با والدین دارند

کسانی که دوره های مکرر ترک سیگار و مواد و مشروبات الکلی دارند و دوره نامزدی یک شبه تعهد ترک می دهند

عامل خانواده

 عامل خانواده در رضایت و عدم رضایت زندگی زناشویی زن و شوهر اهمیت خاصی دارد. منظور از خانواده همان خانواده اصلی یا اصطلاحا پدری ست که نامزدها در آن رشد و تحول یافته اند.

در واقع تجارب خانواده پدری در شخصیت ما لانه کرده ست و همه ما در رفتار و افکار خویش امضای الگوهای رفتاری والدین راهمراه داریم. پرواضح ست تجارب مثبت و رشد انگیز دوران کودکی و نوجوانی در فضای گرم و متعادل خانواده اصلی ظرفیت های خوب زوجیت و هم سری را پرورش می دهد. از دگر سو بزرگ شدن در خانواده های مشکل دار( در هم تنیده، از هم گسیخته، متعارض و یا از هم پاشیده) مشکلاتی عدیده را همراه دارد.

مشاوران خانواده انتخاب همسر در خانواده های زیر را از پرتگاه ها و آسیب های زندگی زناشویی بر می شمارند

خانواده هایی که در زیر شش سالگی یکی از والدین را از دست داده اند

خانواده هایی که دارای تجارب متعدد متارکه و طلاق هستند

خانواده هایی که اعضا روابط فزون آمیخته ای با هم دارند و وابستگی شدید و دخالت مفرط در آن شایع ست

خانواده هایی که مرز اعضا با هم سخت و نفوذ ناپذیرست و قهرهای طولانی بین فرزند و والدست

خانواده هایی که والدین تعارض شدید و مزمنی داشته و ائتلاف های طولانی با فرزندان و گرو کشی دارند

خانواده هایی با والدین معتاد و اختلالات روانی مزمن

مهارت های ارتباطی(فرایندهای تعاملی مهارت های ارتباطی(فرایندهای تعاملی)عموما به ظرفیت ها و مهارتهایی دو سویه و تعاملی مابین دو نفر-به طور ویژه هم سران- اشاره دارد که هنگام برقراری رابطه هر فرد در میان می گذارد و کیفیت رابطه را تحت تاثیر قرار می دهد.  مهمترین فرایندهای تعاملی در زندگی زوجی شامل ارتباط موثر، مدیریت تعارض، صمیمیت جنسی، پاسخگویی عاطفی و ...  می باشند که تبحر و کفایت در این فرایندها به پربارسازی رابطه زوجی و توسعه و تکامل  رابطه زناشویی کمک می کند.

اگر فلشر اتومبیل یا فندک برقی اجاق شما دچار نوسان برق شوند عموما شما به نمایندگی یا تعمیرکار مراجعه می کنید، البته این تصمیم شما منطقی و مقرون به صرفه است. حال در جامعه که همه گان ازدواج را ترغیب می کنند، کمتر به مساله آمادگی و مهارت زندگی زناشویی و خصیصه زوجیت پرداخته می شود. واقیعت آن است رابطه زناشویی به خاطر ماهیت خاص و منحصر به فردش مستلزم کفایت در مهارتهایی ست که پیشتر به نام فرایندهای تعاملی از آنها یاد شد.

در واقع یکی از پرتگاه های زندگی زناشویی بی مهارتی یا عدم کفایت ارتباطی اجتماعی عاطفی هر دو یا یکی از  دو نامزد ست.  مشاوران ازدواج انتخاب افراد زیر را برای زندگی زناشویی پیشنهاد نمی کنند

شخصی که تجارب دوستانه و صمیمی اندکی دارد و در مواقع پریشانی و سخت روزی یاران صمیمی و حامی ندارد

شخصی که اختلاف داشتن با دیگری را با تضاد و دشمنی برابر می داند و در تعارضات روزمره عموما پیشینه ای از دعوا و نزاع دارد

افرادی که قدرت همدلی پایینی دارند و عادت به گوش دادن و پذیرش دیدگاه دیگری ندارند

کسانی که احساسات خود را به سختی ابراز می دارند و در رابطه با نزدیکان و موقعیت های متفاوت  در تنظیم و ابراز هیجانات  نابلد یا ناپخته بر خورد می کنند