نسبت های خانوادگی به ترکی استانبولی

نسبت های خانوادگی به ترکی استانبولی

نسبت های خانوادگی در ترکی استانبولی
Türkçede aile bağlantıları
Akraba

اقوام ، فامیل
Aile
خانواده
baba
پدر
anne
مادر
oğul
پسر
kız
دختر
kardeş
برادر ، برادر-خواهر
مثال :
Kaç kardeşsiniz ?
Üç kardeşiz , bir kardeşim , bir kız karddeşim var
.
چندتا خواهر-برادرین ؟
سه تا ، یه برادر و یه خواهر دارم .
kız kardeş
خواهر ( کوچک )
dede (büyük baba)
پدر بزرگ
nine
مادربزرگ
anneanne
مادربزگ ( مادری )
babaanne
مادر بزرگ ( پدری )
abla
خواهربزرگتر
ağabey (abi)
برادربزرگتر
torun
نوه
amca
عمو
hala
عمه
dayı
دایی
teyze
خاله
koca
شوهر
karı
زن
kayınbaba (kayın peder)
پدر شوهر , پدر زن
kaynana (kayın valide)
مادر شوهر , مادر زن
Kayın birader
 برادر زن ، برادر شوهر
görümce
خواهر شوهر
Baldız
خواهر زن
damat
داماد
gelin
عروس
Bekar
مجرد
Evli
متاهل
Bacanak
باجناق
Bayan
بانو ، خانم
bey , bay
آقا
dul
زن یا مرد بیوه
elti
جاری

همسر
Enişte
شوهر ( خاله ، عمه ، خواهر ) در کل مردی که با اقوام ما ازدواج کند
Erkek
مرد (جنس نر)
Kadın
زن ، خانم
Kuzen
فرزندان دایی ، خاله ، عمه ، عمو ( مذکر )
Kuzin
فرزندان دایی ، خاله ، عمه ، عمو ( مؤنث )
Nişanlı
نامزد
Soy ağacı
شجره نامه
Soydaş
هم نژاد ، هم اصل و نسب
Soylu
دارای اصالت خانوادگی ، اصیل
Üvey
ناتنی
Üvey kardeş
 خواهر یا برادر ناتنی
Üvey anne
نامادری
Üvey baba
ناپدری
Üvey çocuk
فرزند ناتنی
yenge
زن ( داداش ، دایی ، عمو ) در کل هر زنی که با مردان فامیل ازدواج کند
yeğen
برادرزاده ، خواهرزاده


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم