رنگ ها به زبان فرانسه

رنگ ها به زبان فرانسه

قرمز 

red

...

قوژْ    rouge -féminin

قوژْ   rouge -masculin

آبی

blue

...

بلُ    bleue -féminin

بلُ     bleu -masculin

زرد       

yellow

...

     ژُنْ   jaune -féminin

ژُنْ    jaune -féminin

آموزش رنگ ها به زبان فرانسه Les couleurs
آشنایی با رنگ های خنثی در زبان فرانسه

 

سفید

  white

 ff

بِلانشْْ blanche - féminin

بِلانْْ  blanc - masculin

سیاه

black

...

نواقْ   noire - féminin

نواقْ   noir - masculin

خاکستری

gray

...

گقی gris - féminin 

گقی  gris - masculin 

 

قهوه ای   

brown

...

مَقُنْ   marron - féminin

مَقُنْ  marron - masculin

بژ

 Beige

...

بِژْ  beige  - féminin

بِژْ  beige - masculin

 

آموزش رنگ ها به زبان فرانسه Les couleurs 
آشنایی با رنگ های فرعی در زبان فرانسه

 

نارنجی   

  orage

...

اُقانْژْ orange - féminin

اُقانْژْ  orange - masculin

بنفش

violet

...

وییُلِتْ  violette - féminin

وییُل ِ  violet - masculin

سبز

green

...

و ِخْتْ verte - féminin 

و ِخْ  vert - masculin 

 


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم