لیست رشته های کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد-اول مشاور
25 اسفند 1395

لیست رشته های کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد-اول مشاور

لیست رشته های کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد

 

لیست رشته ها ی کارشناسی پیوسته گروه فنی و مهندسی دانشگاه ازاد

1

ایمنی صنعتی

2

آبادانی روستاها

3

برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

4

صنایع شیمیایی معدنی

5

صنایع شیمیایی معدنی

6

طراحی ومهندسی پلیمر

7

علوم مهندسی با 4 گرایش

8

کارشناسی مهندسی برق

9

کارشناسی مهندسی عمران

10

کارشناسی کاربردی مخابرات در 2شاخه1- سوئیچ2- انتقال

11

کارشناسی مهندسی کامپیوتر 4گرایش

12

مدیریت پروژه

13

مهندس معدن

14

مهندسی اپتیک و لیزر

15

مهندسی اکتشاف معدن

16

مهندسی ایمنی و بازرسی فنی شاخه ایمنی و حفاظت

17

مهندسی بازرسی -ایمنی وحفاظت

18

مهندسی برق با گرایشهای الکترونیک ، مخابرات، قدرت وکنترل ومهندسی پزشکی بیوالکتریک

19

مهندسی بهره برداری راه آهن

20

مهندسی پرتو پزشکی

21

مهندسی پزشکی با سه گرایش بیومکانیک،بیومتریال، بیو الکتریک

22

مهندسی پزشکی بالینی

23

مهندسی ترافیک هواییمهندسی جریه راه اهن

24

مهندسی خط و ابنیه راه آهن

25

مهندسی خط و سازه های ریلی

26

مهندسی رباتیک

27

مهندسی سیستم ها

28

مهندسی شیمی- گرایش مواد پر انرژی

29

مهندسی شیمی- گرایش مهندسی آتش

30

مهندسی شیمی نساجی وعلوم الیاف

31

مهندسی شیمی

32

مهندسی شیمی-صنایع پالایش

33

مهندسی شیمی-مهندسی آتش

34

مهندسی صنایع پلیمر

35

مهندسی صنایع شیمیایی معدنی

36

مهندسی صنایع غذایی

37

مهندسی صنایع هوایی

38

مهندسی صنایع

39

مهندسی صنایع-تکنولوژی صنعتی

40

مهندسی صنایع-تولید صنعتی

41

مهندسی عمران با گرایش سازه، خاک، آب و راه

42

مهندسی عمران-ابادانی روستاها

43

مهندسی عمران-نقشه برداری

44

مهندسی عملیات صنایع پتروشیمی

45

مهندسی متالوژی مواد گرایش های متالوژی استخراجی، متالوژی صنعتی وسرامیک

46

مهندسی مدیریت پروژه

47

مهندسی مکانیک در حرارت سیالات

48

مهندسی مکانیک در طراحی جامدات

49

مهندسی مکانیک ماشین الات

50

مهندسی مکانیک

51

مهندسی مواد -مهندسی تولید اهن و فولاد

52

مهندسی مواد -مهندسی ریخته گری

53

مهندسی مواد -مهندسی شکل دادن فلزات

54

مهندسی مواد ومتالوژی

55

مهندسی علوم و فناوری پلیمر

56

مهندسی صنایع

57

مهندسی استخراج معدن

58

مهندسی هوا فضا -هوا فضا

59

مهندسی نفت صنایع نفت

60

مهندسی نساجی-مهندسی پوشاک

61

مهندسی نساجی -تکنولوژی رنگ

 

 

 

لیست رشته ها ی کارشناسی پیوسته گروه علوم پایه دانشگاه ازاد

1

آمار و سنجش آموزشی

2

ریاضی محض - کاربردی - دبیری

3

زمین شناسی

4

زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش زیست فناوری

5

شیمی گرایش محیط زیست

6

شیمی گرایش آفت کش ها

7

شیمی

8

علوم کامپیوتر

9

فیزیک کاربردی

10

فیزیک

11

آمار

12

زمین شناسی کاربردی

13

زیست شناسی -زیست شناسی سلولی و ملکولی

14

شیمی - گرایش شیمی دارویی

15

شیمی ( دبیری - محض کاربردی )

16

شیمی گرایش فناوری اطلاعات

17

علوم ریاضی ( ریاضیات و کاربردها 2- آمار و کاربردها 3- علوم کامپیوتر )

18

فیزیک حالت جامد -نظری -هسته ای -اتمی- دبیری فیزیک- هواشناسی

19

فیزیک مهندسی

 

 

 

شماره

لیست رشته ها ی کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعی دانشگاه ازاد

1

اقتصاد اسلامی

2

ایران شناسی

3

آب و هوا شناسی

4

آموزش تربیت بدنی ( تربیت بدنی پیش دبستانی ودبستانی - تربیت بدنی متوسطه )

5

آموزش تربیت بدنی

6

تاریخ (دبیری تاریخ - تاریخ)

7

تاریخ اسلام

8

تربیت بدنی جانبازان و معلولین

9

تربیت بدنی و علوم ورزشی با 5گرایش

10

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

11

جغرافیا با سه گرایش

12

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

13

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

14

جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای

15

جغرافیای سیاسی ( آمایش و مدیریت سیاسی فضا )

16

جغرافیای فرهنگی(برنامه ریزی فرهنگی)

17

حسابداری (دولتی - مالیاتی - حسابرسی)

18

حسابداری امور مالی

19

حسابداری

20

روابط سیاسی در روابطه دیپلماتیک

21

روابط عمومی

22

روزنامه نگاری

23

ژئومورفولوژی

24

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

25

طرح تحول و ارتقا علوم سیاسی

26

علوم اجتماعی - توسعه محلی

27

علوم اجتماعی - مردم شناسی

28

علوم اجتماعی 1-ارتباطات اجتماعی 2-برنامه ریزی اجتماعی 3-پزوهشگری علوم اجتماعی
4-تعاون ورفاه اجتماعی 5-خدمات اجتماعی 6-دبیری علوم اجتماعی

29

علوم اجتماعی 1-روزنامه نگاری2-روابط عمومی

30

علوم اسلامی - جامعه شناسی

31

علوم سیاسی

32

علوم ورزشی - علوم زیستی ورزش و علوم انسانی ورزش

33

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

34

کارشناسی مهندسی ورزش

35

کتابداری و اطلاع رسانی

36

کتابداری و اطلاع رسانی

37

مربیگری ورزشی

38

مربیگری ورزشی

39

مطالعات خانواده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره

لیست رشته ها ی کارشناسی پیوسته گروه علوم انسانی دانشگاه ازاد

1

ادبیات داستانی

2

ادیان و مذاهب

3

اقتصاد اسلامی

4

الهیات و معارف اسلامی ویژه مدرسه عالی شهید مطهری

5

الهیات ومعارف اسلامی

6

امور تربیتی و مشاوره

7

امور گمرکی

8

انتظامی 3 گرایش

9

الهیات و معارف

10

آماد

11

آموزش پرورش کودکان عقبی مانده ذهنی

12

آموزش زبان انگلیسی

13

آموزش زبان و ادبیات فارسی

14

آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی

15

بانکداری اسلامی

16

روانشناسی

17

تربیت دبیر زبان انگلیسی

18

تربیت مترجم زبان انگلیسی

19

تربیت مترجم زبان ایتالیایی

20

تربیت مربی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 1-عقیدتی 2-سیاسی

21

حقوق قضایی

22

حقوق

23

حقوقی -کنسولی

24

دبیری الهیات و معارف اسلامی

25

دبیری زبان و ادبیات عربی

26

راهنمایی ومشاوره ( مشاوره_ فعالیتهای پرورشی)

27

رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی (رشد پرورش کودکان عادی - کودکان با نیازهای ویزه)

28

روانشناسی - اصلاح و تربیت

29

روانشناسی عمومی - بالینی- کودکان استثنایی

30

زبان روسی

31

زبان و ادبیات انگلیسی

32

زبان اسپانیایی

33

زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی

34

زبان چینی

35

زبان شناسی

36

زبان و ادبیات اردو

37

زبان و ادبیات اسپانیایی

38

زبان و ادبیات انگلیسی(جدید)

39

زبان و ادبیات ترکی استامبولی

40

زبان و ادبیات ترکی آذری

41

زبان و ادبیات ژاپنی

42

زبان و ادبیات سواحلی

43

زبان و ادبیات عربی (خاص دانشگاه امام صادق)

44

زبان و ادبیات عربی

45

زبان و ادبیات فارسی دانشجویان غیرایرانی مقیم خارج (پیام نور)

46

زبان و ادبیات فارسی ویژه دانشجویان خارج

47

زبان و ادبیات فارسی

48

زبان و ادبیات کردی

49

زبان و ادبیات هوسایی

50

زبان و فرهنگ روسی

51

شیعه شناسی

52

علوم اسلامی - تاریخ اسلام

53

علوم اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

54

علوم اسلامی - روانشناسی عمومی

55

علوم اسلامی - علوم حدیث

56

علوم اسلامی -اقتصاد

57

علوم اسلامی رشته زبان و ادبیات فارسی

58

علوم تربیتی -آموزش ابتدایی

59

علوم تربیتی - تکنو لوژی اموزشی

60

علوم تربیتی - مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی

61

علوم حدیث

62

علوم قرآن و حدیث در رشته های 1-علوم قرآن2-علوم حدیث3-علوم رجال و تراجم4-تاریخ اسلام

63

علوم قرآن و حدیث

64

علوم قرآنی در 4رشته

65

علوم قضایی - علوم دینی و معارف اسلامی

66

فرهنگ و معارف اسلام

67

فقه اسلامی

68

فقه و اصول

69

فقه و حقوق مذاهب اسلامی

70

فقه و مذاهب اسلامی

71

فقه و معارف اسلامی

72

فلسفه

73

فلسفه و حکمت اسلامی

74

فلسفه و عرفان اسلامی

75

فلسفه و کلام اسلامی

76

کارشناسی مدیریت بازرگانی

77

کارشناسی مدیریت صنعتی

78

کلام اسلامی

79

کلام فلسفه و ادیان (فلسفه و عرفان اسلامی - ادیان و مذاهب - کلام)

80

کارشناسی زبان وادبیات فارسی 3گرایش- مهارتهای ادبی-فنون ادبی-متون ادبی -بازنگری شده

81

مترجمی زبان روسی

82

مترجمی زبان عربی

83

مترجمی زبان عربی

84

مدیریت امور بانکی

85

مدیریت امور گمرکی

86

مدیریت بازاریابی

87

مدیریت بازرگانی

88

مدیریت بیمه اکو (به زبان انگلیسی)

89

مدیریت بیمه

90

مدیریت جهانگردی و هتلداری

91

مدیریت خاص

92

مدیریت دولتی

93

مدیریت صنعتی

94

مدیریت فرهنگی و هنری

95

مدیریت کسب و کارهای کوچک

96

مدیریت گمرکی

97

مدیریت مالی

98

معارف اسلامی و روانشناسی

99

معارف اسلامی (آموزش از راه دور)

100

معارف اسلامی (فقه و اصول - فلسفه اسلامی )

101

معارف اسلامی در 12 رشته

102

معارف اسلامی زبان وادبیات عرب

103

معارف اسلامی و اقتصاد

104

معارف اسلامی و جغرافیایی فرهنگی

105

معارف اسلامی و حقوق

106

معارف اسلامی و علوم تربیتی

107

معارف اسلامی و مدیریت

108

معارف اسلامی

109

معارف اسلامی-تبلیغ و ارتباطات

110

معارف قرآن کریم

 

توجه : رشته های زیر فقط از طریق کنکور سراسری دانشجو می گیرند. 

 

 

شماره

لیست رشته ها ی پزشکی و پیراپزشکی

1

دکتری عمومی پزشکی

2

دکتری عمومی دندانپزشکی

3

دکتری عمومی داروسازی

4

دکتری عمومی دامپزشکی

5

پرستاری

6

مامایی

7

بهداشت مواد غذایی

8

علوم آزمایشگاهی

9

اتاق عمل

10

هوشبری

11

علوم تغذیه

12

مهندسی بهداشت حرفه ای

13

مهندسی بهداشت محیط

14

بهداشت عمومی

15

کاردانی بهداشت خانواده

16

کاردانی بهداشت مبارزه با بیماری ها

 

                   برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با مشاورین متخصص ما در سامانه اول مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071970 تماس حاصل فرمایید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا 12 شب، حتی ایام تعطیل
مشاوره تخصص ماست.