لیست رشته های دانشگاه پیام نور در مقطع لیسانس ( کارشناسی پیوسته )-اول مشاور
23 اسفند 1395

لیست رشته های دانشگاه پیام نور در مقطع لیسانس ( کارشناسی پیوسته )-اول مشاور

لیست رشته های دانشگاه پیام نور در مقطع لیسانس ( کارشناسی پیوسته )

لیست رشته ها ی کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور:

شماره

لیست رشته ها ی کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

1

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

2

جغرافیا انسانی - شهری

3

جغرافیا انسانی - روستایی

4

جغرافیا طبیعی - اقلیم شناسی

5

جغرافیا طبیعی - ژئوموفولوژی

6

جغرافیا برنامه ریزی روستایی

7

آب و هوا شناسی

8

ژئووفولوژی

9

علوم اجتماعی - پژوهشگری علوم اجتماعی

10

علوم اجتماعی- تعاون و رفاه اجتماعی

11

علوم اجتماعی - مددکاری اجتماعی

12

علوم اجتماعی- برنامه ریزی اجتماعی و رفاه

13

 علوم ا رتباطات اجتماعی –روزنامه نگاری 

 14 

 علوم ا رتباطات اجتماعیروابط عمومی 

 15 

 علوم سیاسی 

 16 

 تاریخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیست رشته ها ی کارشناسی پیوسته مدیریت ، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور:

شماره

لیست رشته ها ی کارشناسی پیوسته مدیریت ، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور

1

مدیریت دولتی

2

مدیریت صنعتی

3

مدیریت جهانگردی

4

مدیریت بازرگانی

5

علوم اقتصاد نظری

6

حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست رشته ها ی کارشناسی پیوسته ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه پیام نور:

شماره

لیست رشته ها ی کارشناسی پیوسته ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه پیام نور

1

زبان ادبیات انگلیسی

2

مترجمی زبان انگلیسی

3

زبان ادبیات عربی

4

زبان ادبیات فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست رشته ها ی کارشناسی پیوسته علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور:

 

شماره

علوم تربیتی و روانشناسی

1

علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

2

علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی

3

روانشناسی عمومی

4

تربیت بدنی و علوم ورزشی

5

تربیت بدنی و علوم ورزشی

6

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش

7

علم اطلاعات و دانش شناسی

8

کتابداری

9

مشاوره و راهنمایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست رشته ها ی کارشناسی پیوسته علوم پایه دانشگاه پیام نور:

شماره

لیست رشته ها ی کارشناسی پیوسته علوم پایه دانشگاه پیام نور

1

آمار و کاربردها

2

ریاضی- محض

3

ریاضی -کاربردی

4

ریاضیات و کاربردها

5

زمین شناسی -محض

6

زمین شناسی -کاربردی

7

زیست شناسی - عمومی

8

زیست شناسی- علوم گیاهی

9

شیمی-کاربردی

10

شیمی محض

11

فیزیک - هسته ای

12

فیزیک -اتمی و مولکولی

13

فیزیک - حالت جامد

14

علوم کامپیوتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست رشته ها ی کارشناسی پیوسته الهیات و علوم انسانی دانشگاه پیام نور:

شماره

لیست رشته ها ی کارشناسی پیوسته الهیات و علوم انسانی دانشگاه پیام نور

1

حقوق

2

الهیاتگرایش ادیان و عرفان

3

الهیاتگرایش تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی

4

الهیاتگرایش علوم قرآن حدیث

5

الهیاتگرایش فلسفه کلام

6

الهیاتگرایش فقه و مبانی حقوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست رشته ها ی کارشناسی پیوسته علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور

شماره

لیست رشته ها ی کارشناسی پیوسته علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور

1

مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

2

مهندسی کشاورزیترویج و آموزش کشاورزی

3

مهندسی شیلاتگرایش تکثیر و پرورش آبزیان

4

مهندسی کشاورزی- علوم وصنایع غذایی

5

مهندسی کشاورزیمکانیزاسیون کشاورزی

6

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی

7

مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت

8

مهندسی کشاورزی- آب و خاک

9

علوم مهندسی آب خوشه آبیاری و زهکشی

10

مهندسی علوم کشاورزی

11

مهندسی مدیریت و آبادانی روستا ها

12

مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

13

مهندسی کشاورزی -علوم دامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست رشته ها ی کارشناسی پیوسته هنر و معماری دانشگاه پیام نور:

شماره

لیست رشته ها ی کارشناسی پیوسته هنر و معماری دانشگاه پیام نور

1

هنر اسلامی- گرایش هنر و صنایع چوپ

2

هنر اسلامی- گرایش شیشه

3

هنر اسلامی-گرایش نگارگری

4

هنرهای صناعی- گرایش آبگینه

5

هنرهای صناعی- گرایش سفال

6

هنرهای صناعی- گرایش فلز

7

هنرهای صناعی- گرایش کاشی

8

هنرهای صناعی- گرایش منبت ومعرق

9

هنرهای صناعی- گرایش نساجی سنتی

10

فرش- گرایش طراحی فرش

11

فرش- گرایش بافت و مرمت فرش

12

کتابت و نگارگری- گرایش خوشنویسی

13

کتابت و نگارگری- گرایش طراحی سنتی و تذهیب

14

کتابت و نگارگری- گرایش نگارگری

15

کتابت و نگارگری- گرایش خیالی نگارگری

16

طراحی پارچه و لباسگرایش طراحی چاپ پارچه

17

صنایع دستی

18

ارتباط تصویریگرایش ارتباط تصویری

19

عکاسی

20

نقاشی گرایش نقاشی عمومی

21

مرمت بناهای تاریخی

22

مهندسی شهر سازی

23

مهندسی معماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست رشته ها ی کارشناسی پیوسته فنی مهندسی دانشگاه پیام نور:

شماره

لیست رشته ها ی کارشناسی پیوسته فنی مهندسی دانشگاه پیام نور

1

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

2

مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات

3

مهندسی صنایع

4

مهندسی برق- قدرت

5

مهندسی برق- کنترل

6

مهندسی برق- مخابرات

7

مهندسی برق- الکترونیک

8

مهندسی برق-مهندسی پزشکی(بیوالکترونیک(

9

مهندسی پزشکی گرایش بالینی

10

مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال

11

مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک

12

مهندسی پلیمرصنایع پلیمر

13

مهندسی پلیمرتکنولوژی علوم رنگ

14

مهندسی راه آهن- بهره برداری

15

مهندسی راه آهن -جریه

16

مهندسی راه آهن -خط و سازه های ریلی

17

مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

18

مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش،پتروشیمی وگاز

20

مهندسی شیمی

21

مهندسی نفت- صنایع نفت

22

مهندسی عمران

23

مهندسی عمران- نقشه برداری

24

مهندسی متالورژی صنعتی

25

مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

26

مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

27

مهندسی مکانیک گرایش جامدات

28

مهندسی خودرو

29

مهندسی نفت- طراحی فرایند های صنایع نفت

30

مهندسی هوا فضا- هوا فضا

31

مهندسی رباتیک

32

مهندسی کامپیوتر-سخت افزار

33

مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن

34

مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

35

مدیریت اجرایی

 

برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با مشاورین متخصص ما در سامانه اول مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071970 تماس حاصل فرمایید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا 12 شب، حتی ایام تعطیل
مشاوره تخصص ماست.