وظایف،اهداف مهم و برنامه های ارتقا کیفی دانشگاه پیام نور-اول مشاور
23 اسفند 1395

وظایف،اهداف مهم و برنامه های ارتقا کیفی دانشگاه پیام نور-اول مشاور

اهداف مهم دانشگاه پیام نور

● همگانی کردن آموزش عالی و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی جامعه.
● تسهیل دسترسی برابر فرصتهای آموزش عالی همه وقت.
● کاستن از محدودیتها و فراهم آوردن امکان ادامه تحصیلات دانشگاهی برای علاقه مندان، به ویژه در مناطق محروم.
● فراهم آوردن زمینه استفاده از امکانات بالقوه، که درنظام آموزشی متعارف کمتر به کار گرفته میشود.
● تربیت بخشی از نیروهای متخصص موردنیاز جامعه.
● اهتمام به گسترش مرزهای دانش، به منظور دستیابی به نظریه های جدید علمی و تولید علم.
● مشارکت در حل معضلات اجتماعی
● فراهم آوردن امکان دسترسی ایرانیان مقیم خارج از کشور و فارسی زبانان و علاقه مندان به جمهوری اسلامی و به آموزش عالی در اقصی نقاط عالم.

وظایف اصلی دانشگاه پیام نور

● پذیرش و آموزش دانشجو درکلیه مقاطع تحصیلی (دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی)
● ایجاد زمینه برای ادامه تحصیل افرادی که در نظام آموزشی متعارف به سادگی امکانپذیر نیست
● ایجاد و به کارگیری نظام آموزش نیمه حضوری مجازی و آموزش از راه دور رادیو و تلویزیونی
● ایجاد زمینه مساعد برای ارتقاء دائمی و به هنگام کردن سطح دانش نیروهای کارآمد جامعه
● ایجاد زمینه های مناسب برای دستیابی به دانشهای جدید و تولید علم
● گسترش سطح دسترسی به آموزش عالی در اقصینقاط جهان، به خصوص برای ایرانیان و فارسی زبانان علاقه مند به جمهوری اسلامی
● همکاری در ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت همگانی در توسعه فرهنگی جامعه و گسترش کمی و کیفی آموزش عالی

برنامه های آتی دانشگاه پیام نور

● پذیرش دانشجو دانشگاه مجازی به زبان فارسی
● راه اندازی پیام نور رادیو و تلویزیونی و توسعه آموزش عالی
● توسعه همکاریهای بین دانشگاهها و تربیت دانشجوی تحصیلات تکمیلی
● پذیرش دانشجو بدون کنکور در واحدهای برون مرزی، مناطق آزاد تجاری
● ایجاد شعبات دانشگاه در خارج از کشور با همکاری دانشگاههای خارجی


برنامه های ارتقا کیفی دانشگاه پیام نور
● توسعه و گسترش و ارتقاء دوره های تحصیلات تکمیلی
● بازبینی کتب و تحول محتوایی کتب درراستای برنامه ریزی درسی رشته ها و گرایشهای تحصیلی درمقطع کارشناسی دانشگاه
● جذب کادر علمی تمام وقت و غیرتمام وقت و ارتقاء سطح تحصیلات و مرتبه دانشگاهی آنان
● اصلاح نظام مدیریت در دانشگاه پیام نور
● هویت بخشی به دانشجویان و اعضای خانوار پیام نور و اعتلای نام دانشگاه پیام نور در جامعه علمی و فرهنگی کشور
● تلاش برای ایجاد فضایی معنوی تر برای دانشگاهها و تحولات بلندمدت معرفتی- فرهنگی دانشگاه ازطریق تحول محتوایی در رشته های علوم اجتماعی و انسانی
● معیارسازی آزمونهای ورودی و امتحانات دانشجویان دانشگاه و کاهش عوارض اجرای آزمونهای غیر معیار