17 اسفند 1395

المپیاد دانش آموزی نانو چیست؟-اول مشاور

معرفی المپیاد دانش آموزی نانو
«المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو» فعالیتی است که ابتکار برگزاری آن با این عنوان متعلق به کشور ماست. به این معنا که در کشورهای دیگر مسابقات دانش‌آموزی با تعیین یک طرح مشخص و یا اردوهای یک هفته‌ای آموزش فعالیت‌های آزمایشگاهی برگزار می‌شود. اما ترکیب مناسبی از رقابت همزمان در حیطه تئوری و عملی که همه مباحث اصلی مطرح در علوم و فناوری نانو را در برگیرد، تا به حال در هیچ کشوری اجرا نشده است.
از اهداف برگزاری المپیاد نانو می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
• شناسایی استعدادهای برتر دانش‌آموزی
• کمک به پایدارسازی جریان تربیت نیروی انسانی در زمینه فناوری نانو
• کمک به پیشتازی جمهوری اسلامی ایران در آموزش پایه نانو
تاکنون 6 دوره المپیاد دانش‌آموزی نانو در دو مرحله به صورت برگزاری یک آزمون تئوری در سطح کشور و در مرحله دوم، برگزاری یک اردوی علمی برای برگزیدگان مرحله اول برگزار گردیده است و برگزیدگان نهایی با توجه به آزمون‌های مرحله دوم معرفی شده‌اند. در 2 دوره اول المپیاد اردوی علمی در پژوهشگاه صنعت نفت و اردوی دوره سوم، چهارم و پنجم در محل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار گردیده است.
فعالیت‌های زیر به عنوان بخش‌های اصلی اردوی علمی مرحله دوم المپیاد هستند:
• برگزاری کارگاه‌های عملی در آزمایشگاه؛
• برگزاری دوره شبیه‌سازی در فناوری نانو؛
• برگزاری بازدیدهای تخصصی و عمومی از مراکز تحقیقاتی نانو؛
• مقاله‌نویسی علمی؛
• آزمون تئوری و شفاهی نهایی.
منابع
مباحث اتمی و مولکولی در کتاب‌های درسی فیزیک، شیمی و مطالب درون سلولی در زیست‌شناسی از منابع اصلی آزمون کتبی مرحله اول المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو است. مطالعه مقالات منتشر شده در سایت باشگاه نانو و همچنین کتاب‌های معرفی شده از منابع پیشنهادی باشگاه برای دریافت مفاهیم و کاربردهای علوم و فناوری نانو است.