آموزش برنامه نویسی المپیاد کامپیوتر برای آمادگی آزمون-اول مشاور
17 اسفند 1395

آموزش برنامه نویسی المپیاد کامپیوتر برای آمادگی آزمون-اول مشاور

برنامه‌نویسی
در این بخش با مقدمات برنامه‌نویسی به زبان ++C آشنا می‌شوید.
مقدمات
• انواع داده‌های اولیه
• متغیرها
• عملگرها و عبارات
• ورودی و خروجی
دستورات کنترلی
• دستور انتخاب
• حلقه‌های شرطی
• حلقه‌های شمارشی
• ساختار سوئیچ
آرایه‌ها، ساختارها و اشاره‌گرها
• اشاره‌گرها
• آرایه‌ها
• ساختارها
• مقادیر ثابت
توابع
• تعریف تابع
• آرگومان‌ها و پارامترها
• توابع بازگشتی
• آرگومان‌های پیش‌فرض
• سربارگذاری نام توابع
• اشاره‌گر به توابع
• مستندسازی توابع
شی‌ءگرایی
• رده‌ها
• داده‌‌ها و توابع عضو
• حوزه‌های دسترسی عمومی و خصوصی
• سازنده‌ها
• متغیرها و توابع ایستا
• وراثت
• چندریختی
• سربارگذاری عملگرها
قالب‌ها
• قالب رده‌ها
• قالب توابع
• خاص‌سازی
پرونده‌ها
• پرونده‌های ترتیبی
• جویبار‌های ورودی و خروجی
• پرونده‌های تصادفی
کتاب‌خانه‌ی STL
• دربرگیرنده‌ها
• شمارنده‌ها
• الگوریتم‌ها
مباحث تکمیلی
• ماکروها
• فضای نام‌ها
• مدیریت استثناها