شرایط اهدای مدال،انتخاب تیم و آماده سازی آنها-اول مشاور
16 اسفند 1395

شرایط اهدای مدال،انتخاب تیم و آماده سازی آنها-اول مشاور

قوانین اهدای مدال
• به ۸ نفر اول دوره مدال طلا اهداء خواهد شد.
• به نفرات ۹ تا ۲۴ مدال نقره اهداء خواهد شد.
• هرچقدر هم که نمره‌‌های کل نفرات ۸ام - ۹ام و ۲۴ام - ۲۵ام (مرز طلا-نقره و نقره-برنز) به هم نزدیک باشند، آزمون مجددی از این افراد گرفته نخواهد شد. در صورتی که نمره کل این دو نفر با یکدیگر مساوی باشند٬ ابتدا نمره‌ی نهایی عملی، سپس نمره‌ی نهایی تئوری و نهایتا نمره‌ی مجموع ۴ درس آن‌ها مقایسه می‌شود. در صورت تساوی همه‌ی این‌ نمره‌ها یک آزمون عملی از این افراد گرفته خواهد شد.
• به بقیه مدال برنز اهداء خواهد شد.
انتخاب تیم
• این دوره با حضور برندگان مدال طلای المپیاد کامپیوتر دوره‌ی تابستان، در پاییز و زمستان سال تحصیلی بعد و به صورت چند مقطع یک هفته‌ای برگزار می‌گردد. در این دوره مباحث پیشرفته‌ی داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها، پس‌گرد و روش‌های جستجو، برنامه‌نویسی پیشرفته و سایر روش‌های حل مساله‌ با محور المپیاد جهانی تدریس می‌گردند.
• تمامی آزمون‌های تمرینی و اصلی این دوره به صورت عملی برنامه‌نویسی خواهد بود. علاوه بر دانش‌پژوهان شرکت‌کننده در دوره‌ی انتخاب تیم ملّی، افرادی که در سال‌‌های‌ گذشته مدال طلای المپیاد کامپیوتر کسب کرده‌اند و در مقطع تحصیلی دبیرستان یا پیش‌دانشگاهی به سر می‌برند می‌توانند در این آزمون‌ها شرکت کنند. در پایان این دوره، اعضای تیم ملّی المپیاد کامپیوتر شامل ۴ نفر که بالاترین نمره را در آزمون‌های متعدد این دوره کسب کرده باشند انتخاب و به اردوی آمادگی تیم ملی المپیاد کامپیوتر کشور راه می‌یابند.
دوره‌ی آماده‌سازی تیم
• در این دوره اعضای تیم ملی المپیاد کامپیوتر کشور برای حضور در مسابقات جهانی المپیاد کامپیوتر آماده می‌شوند. این دوره اندکی پس از انتخاب اعضای تیم ملی آغاز می‌گردد و تا قبل از اعزام تیم به مسابقات جهانی ادامه می‌یابد. در این مدت اعضای تیم ملی با حل مسائل المپیادهای جهانی سال‌های قبل و مجموعه‌ی متعددی از مسائل دیگر، به حداکثر سطح آمادگی جهت حضور در این رقابت علمی دست‌ خواهند یافت.