قوانین آزمون‌های نظری دوره (شامل آزمون الگوریتم، گراف و ترکیبیات) و شرایط رسیدگی به اعتراض ها در دوره تابستان-اول مشاور
16 اسفند 1395

قوانین آزمون‌های نظری دوره (شامل آزمون الگوریتم، گراف و ترکیبیات) و شرایط رسیدگی به اعتراض ها در دوره تابستان-اول مشاور

قوانین آزمون‌های نظری دوره (شامل آزمون الگوریتم، گراف و ترکیبیات)
در صورتی که در صورت سوال اشتباه علمی وجود داشته باشد دو حالت زیر متصور است:
1. اگر تا پیش از یک ساعت مانده به زمان پایان آزمون، مسوول آزمون اقدام به تصحیح سوال کند، دانش‌پژوهان تنها در صورتی که سوال اصلاح شده را حل کنند نمره خواهند گرفت.
2. در غیراین‌صورت دیگر سوال اصلاح نخواهد شد و فقط کسانی که غلط بودن حکم سوال را نشان دهند نمره‌ی سوال را می‌گیرند.
o نکته: پس توصیه می‌شود در صورتی که متوجه غلط بودن حکم شدید تا هنگام اتمام فرصت اصلاح برای مسوولین صبر کنید تا وقت خود را در صورت اصلاح سوال از دست ندهید.
تنها از قضایایی بدون اثبات می‌توانید استفاده کنید که یا در منابع مرحله‌ی دوم آمده باشند یا در کلاس‌های دوره‌ی تابستان قبل از آزمون تدریس شده باشند.
بارم‌بندی‌‌هایی که در صورت سوال‌ها آمده است را جدی بگیرید. اگر مطلبی به‌طور دقیق در سوال بارم‌بندی نشده باشد، بارم‌بندی به عهده‌ی مسوولین است.
دانش پژوهان در صورت بی‌پاسخ گذاشتن یک سوال «به صورت کامل» 3 درصد نمره‌ی آن سوال را می‌گیرند.
در نمره دهى تمارین سخت گیرى نمی شود لذا از تقلب بپرهیزید، درصورت مشاهده ى تقلب دانش پژوه، خاطى با هر نمره اى که باشد با همان نمره درس را خواهد افتاد؛ دقت کنید که اگر به جز این افراد حتى ٥ نفر دیگر هم افتاده باشند، تغییرى در افتاده ها نخواهیم داشت.
رسیدگی به اعتراض‌ها
برای آزمون‌ها زمان مشخصی برای رسیدگی به اعتراض‌ها گذاشته می‌شود. اگر اعتراض برحقی دارید از اعتراض کردن ترسی نداشته باشید. نکاتی که در مورد اعتراض کردن باید بدانید در زیر آمده است:
• محدودیتی در مورد تعداد اعتراض‌ها اعمال نخواهد شد.
• رعایت نوبت در اعتراض الزامیست.
• تست دیتای آزمون‌های عملی بعد از آزمون‌ها در اختیار شما قرار می‌گیرد. شما می‌توانید با بررسی دقیق آن‌ها٬ در صورت وجود مشکلی آن را گزارش دهید.
• نمره‌ی آزمون‌های عملی که در حین آزمون به شما داده می‌شود نمره‌ی نهایی نیست. بعد از آنکه به اعتراض‌ها رسیدگی شد نمره‌ی نهایی مشخص می‌شود. این امکان وجود دارد که به خاطر اعتراض بر حقی تست‌دیتا عوض شود و نمره‌ها تغییرات زیادی کنند.
• توجه کنید فیدبکی که برای هر سوال داده می‌شود لزوما صددرصد درست نیست. شما باید با طراحی تست‌دیتای مناسب برنامه خود را تست کنید و از صحت برنامه خود مطمئن شوید. ممکن است بعد از آزمون به هر دلیلی تست‌دیتا عوض شود.
• اگر در حین آزمون عملی برق قطع شود، وابسته به میزان قطعی برق کمیته در مورد آن آزمون تصمیم خواهد گرفت. معمولا اگر مدت زمان قطعی برق کم باشد، آزمون معتبر خواهد بود. بنابراین فکر نکنید به خاطر قطعی برق حتما آزمون مجدد گرفته خواهد شد و درضمن فراموش نکنید که هر چند دقیقه برنامه خودتان را ذخیره کنید تا در صورت قطعی برق یا ریست شدن کامپیوترتان برنامه‌تان از دست نرود.
• اشتباه بودن یک سوال در آزمون باعث نمی‌شود که کل آزمون نادیده گرفته شود. با توجه به نوع اشتباه کمیته در مورد آن آزمون تصمیم خواهد گرفت. شما موظف هستید روی همه‌ی سوال‌ها وقت بگذارید و اشتباه بزرگی است اگر تمام وقت خود را صرف یک سوال کنید.
• بعد از دریافت نمره هر سوال تئوری شما می‌توانید حضوری اعتراض خود را اعلام کنید و در مورد آن با مصحح بحث کنید اما چانه‌زنی در مورد نمره ممنوع است. در صورت چانه‌زنی، در بار اول تذکر و در بار دوم به منظور جلوگیری از احقاق حقوق دیگران کسر نمره در نظر گرفته خواهد شد.
• در حالتی که در اعتراض مصحح دچار مشکل شود (از قبیل نفهمیدن راه‌حل)، مسوول آزمون (یا درس) تنها کسی است که نظر نهایی را اعلام خواهد کرد؛ در این مرحله رسیدگی به اعتراض غیر حضوری خواهد بود.
• بعد از پایان زمان اعتراض، هیچ اعتراضی (حتی برحق) پذیرفته نمی‌شود.
• بعد از پایان رسیدگی به اعتراض‌ها، ریز نمره‌ها در اختیار شما قرار می‌گیرد تا صرفا اگر به لحاظ تایپی اشتباهی صورت گرفته است گزارش کنید. بعد از این مرحله نمره‌ها دیگر نهایی خواهند بود و رتبه‌بندی بر اساس آن‌ها صورت خواهد گرفت.
• هرچقدر هم که نمره‌‌های کل نفرات ۸ام و ۹ام (مرز طلا و نقره) به هم نزدیک باشند، آزمون مجددی از این دو نفر گرفته نخواهد شد. در صورتی که نمره کل این دو نفر با یکدیگر مساوی باشند٬ ابتدا نمره‌ی نهایی عملی، بعد نمره‌ی نهایی تئوری و نهایتا نمره‌ی مجموع ۴ درس آن‌ها مقایسه می‌شود. در صورت تساوی همه‌ی این‌ نمره‌ها یک آزمون عملی از این دو نفر گرفته خواهد شد.
• امضای دانش‌پژوهان درباره‌ی این که در اعتراض حضور داشته است، به عهده ی خود دانش‌پژوه است و در صورت عدم حضورش، فرصت اعتراض از وی گرفته خواهد شد.
• بعضا دیده شده در اعتراض ها دانش پژوهان به حرف مدرسین یا اشخاص دیگر استناد می کنند. توجه کنید هیچ حرف یا قانونی قابل استناد نخواهد بود مگر انکه کتبی یا ایمیلی به شما اعلام شده باشد.
• امضائی که در زمان اعتراض ها گرفته می شود به معنی آن است که شما اعتراض های خود را کرده اید و دیگر اعتراضی ندارید. اینکه اعتراض وارد است یا خیر کمیته در مورد آن تصمیم می گیرد.