سایت ثبت نام مدارس نمونه دولتی هر استان-اول مشاور
15 اسفند 1395

سایت ثبت نام مدارس نمونه دولتی هر استان-اول مشاور

سایت ثبت نام مدارس نمونه دولتی هر استان به صورت جداگانه:

مدارس نمونه دولتی موجود در استانهای کشور هر کدام سایتهای جداگانه ای دارند که شما با استفاده از آدرس این سایتها می توانید به سایت این مدارس وارد شوید و مراحل ثبت نام را انجام دهید.


روی آدرس شهرتان کلیک کنید و آزمون مورد نظر خود را انتخاب کنید.
شهر تهران:
http://azmoon.tehranedu.ir/Main/PreIndex
شهرستان های تهران:
http://reg.teo.ir/nemoneh/student/index.php
استان کهگیلویه و بویراحمد:
http://kbazmoon.ir/nemooneh/
استان آذربایجان غربی:
http://www.waed.ir/
استان هرمزگان:
http://10.187.50.27:8010/Default.aspx?SE=StudentProjectList&WorkType=Carname
استان بوشهر:
http://card.buedusanjesh.ir/
استان اصفهان:
http://sanjesh.isfedu.ir/Ndefault.aspx
استان البرز:
http://alborzes.ir/
استان مرکزی:
http://markazi2.natije.ir/
استان خراسان جنوبی:
http://10.30.170.125:8010/Default.aspx?SE=StudentProjectList&WorkType=Carname
استان اردبیل:
http://217.219.153.218/Default.aspx?SE=StudentProjectList&WorkType=Carname
استان لرستان:
http://85.185.236.7:8080/Default.aspx?SE=StudentProjectList&WorkType=Carname
استان کردستان:
http://10.249.7.199:8080/Default.aspx?SE=StudentProjectList&WorkType=Carname
استان مازندران:
http://www.mazazmoon.ir/?aspxerrorpath=/Login/ResultLogin_1.aspx
استان چهارمحال و بختیاری:
http://www.chbsanjesh.ir/Default.aspx?SE=StudentProjectList&WorkType=Carname
استان آذربایجانشرقی:
http://217.219.129.37:8010