لیست دبیرستان های برتر پسرانه نمونه دولتی تهران-اول مشاور
14 اسفند 1395

لیست دبیرستان های برتر پسرانه نمونه دولتی تهران-اول مشاور

 

کد

نام مدرسه

تلفن

آدرس

مقطع

منطقه

نوع مدرسه

جنسیت

11557108

 

17شهریور1

33143706

خ خاوران جنب شهرداری منطقه 15

متوسطه عمومی

تهران، منطقه 15

نمونه دولتی

پسرانه

11848001

اسوه

66206474

سه راه فلاح خ ش حمیدی

متوسطه عمومی

تهران .منطقه 18

نمونه دولتی

پسرانه

11824001

امام حسین(ع) نمونه دولتی

66222565

بلوارمعلم مجتمع انقلاب اسلامی-جنب راهنمایی شاهد

متوسطه عمومی

تهران،منطقه 18

نمونه دولتی

پسرانه

10910612

امام صادق (ع)1

66631551

جاده قدیم کرج روبروی تولیددارو

متوسطه عمومی

تهران،منطقه 9

نمونه دولتی

پسرانه

11610918

رشدپسران

(نمونه)

55001065

 

یاغچی آبادخیابان شریعتی پلاک 12

متوسطه

عمومی

تهران

منطقه 16

نمونه دولتی

پسرانه

11937600

ژان پال اوحدی

55859444

خ شکوفه بلوارمطهری شمالی

متوسطه عمومی

تهران،منطقه 19

نمونه دولتی

پسرانه

11915308

شهید همت 1

55002828

خانی آبادنو- خ شقایق _ خ نیلوفر مجتمع 7تیر

متوسطه عمومی

تهران .منطقه 19

نمونه دولتی

پسرانه

11538403

صنیعی فر.1. م.پ

 

خ خاوران پمپ بنزین دوم انتهای خ شهید نباتی

متوسطه عمومی

تهران،

منطقه 15

نمونه دولتی

پسرانه

10259507

فرهنگ

44228989

فلکه 2 صادقیه خیابان هلال

متوسطه عمومی

تهران، منطقه 2

نمونه دولتی

پسرانه

11049800

فرهنگ

66835678

خ امام خمینی بین خوش رودکی

متوسطه عمومی

تهران، منطقه 10

نمونه دولتی

پسرانه

11632206

فرهنگ (شهیدشریفی) (نمونه )

55067100

علی آبادخ ابریشم بلوارفلاحتی جنب کاردانش فضیلت

متوسطه عمومی

تهران، منطقه 16

نمونه دولتی

پسرانه

11649607

 

معرفت (نمونه دولتی)

55313432

علی آبادشمالی خیابان شهیدهمدانی

متوسطه عمومی

تهران،

منطقه 16

نمونه دولتی

پسرانه

11740806

ملاصدرا نمونه دولتی

55708757

خ قزوین جنب سازمان آب پ ث 2/2398

متوسطه عمومی

تهران،

منطقه 17

نمونه دولتی

پسرانه

11718304

هدایت نمونه دولتی

66211466

خ سجادجنوبی خ ش کیانی پ ث 27880/3

متوسطه عمومی

تهران، منطقه 17

نمونه دولتی

پسرانه