فهرست اسامی برخی از دانشگاههای معتبر نروز-اول مشاور
11 اسفند 1395

فهرست اسامی برخی از دانشگاههای معتبر نروز-اول مشاور

فهرست دانشگاه های نروژ

در ذیل فهرست دانشگاه های معتبر کشور نروژ آمده است :
دانشگاه نروژی علوم زندگی (UMB)
دانشگاه نروژی علم و صنعت( NTNU)
دانشگاه نروژی آدر ( UiA)
دانشگاه نروژی برگن( UiB)
دانشگاه نروژی اسلو ( UiO)
دانشگاه نروژی استاوانگر(UiS)
دانشگاه ترومسو(UiT)
نهاد های دانشگاهی تخصصی(Specialised university institutions)
مدرسه نروژی مدیریت (BI)
مدرسه نروژی الهیات(MF)
آکادمی نروژی موسیقی(NMH)
دانشکده نروژی علوم ورزشی(NIH)
مدرسه نروژی علوم دامپزشکی
دانشکده معماری و طراحی اسلو(AHO)
موسسه بین المللی هنر
آکادمی بین المللی هنر برگن(KHiB)
آکامی بین المللی هنر اسلو ( KHiO)
کالج های دانشگاهی منطقه ای
کالج دانشگاهی برگن
کالج دانشگاهی بودو
کالج دانشگاهی اسلو
کالج دانشگاهی آکرشوز
کالج دانشگاهی یوویک
کالج دانشگاهی بوسکرود
کالج دانشگاهی فیننمارک
کالج دانشگاهی هارستد
کالج دانشگاهی هدمارک
کالج دانشگاهی ناروویک
کالج دانشگاهی سامی ها
کالج دانشگاهی ولدا
کالج نروژی پلیس(NPUC)
کالج دانشگاهی تلمارک
کالج های خصوصی با مجوز رسمی و سازمانی
دانشکده نروژی فناوری اطلاعات ( NITH)
آکادمیک معلمی (NLA)
کالج کوئین مود
کالج های خصوصی با برنامه های معتبر و دوره ای
دانشکده نروژی رقص ( DNBH)
مدرسه معماری برگن

برای تحصیل در بهترین کشورهای اروپایی هم تراز با نروژ که هزینه های تحصیل در آنها رایگان باشد می توان به کشوری چون اتریش و آلمان اشاره نمود که حتی نیازی به مدرک زبان IELTS ندارد. و یکی دیگر از کشورهایی که امکان دریافت بورسیه تحصیلی و کمک هزینه زندگی برای متقاضیان بالا می باشد کشور ایتالیا است .