روشهای کسب و دلایل از دست دادن تابعیت نروژ بصورت قانونی-اول مشاور
11 اسفند 1395

روشهای کسب و دلایل از دست دادن تابعیت نروژ بصورت قانونی-اول مشاور

کسب تابعیت نروژ از طریق تقاضا
تابعیت نروژ ممکن است از طریق تقاضا صورت پذیرد. این روش یکی از راه هایی برای کسب تابعیت نروژ است که متقاضی از پرداخت هزینه های قانونی معاف گردیده است. هر شخصی که از این طریق تابعیت نروژ را کسب می نماید می بایستی تابعیت قبلی خود را بجز در مواردی که استثناء شده است از دست بدهد.
افراد زیر صلاحیت کسب تابعیت نروژ را بوسیله ی تقاضا دارند که عبارتند از:
- فرزند زیر 18 سال که قبل از اول سپتامبر 2006 از پدر نروژی و مادر خارجی که هنوز رسماً ازدواج ننموده اند متولد شده باشد (ترک تابعیت خارجی برای این کودک شرط نیست).
- بچه 18-12 ساله که توسط یک تبعه نروژی بعد از اول اکتبر 1999 و قبل از اول سپتامبر 2006 به فرزند خواندگی پذیرفته شده باشد.
- شخصی که تبعه یکی از کشورهای اروپایی است و بمدت 7 سال در نروژ زندگی می کرده است.
- شخصی که قبلاً بعنوان تبعه ی نروژ بوده و تابعیت نروژی خود را از دست داده است و به تابعیت یکی دیگر از کشورهای اروپایی درآمده است می تواند مجدداً به تابعیت نروژ برگشته و مدت زمان اقامت نیز برای اشخاص شرط نیست.
کسب اقامت تابعیت نروژ از طریق فرزند خواندگی
از اول سپتامبر 2006 افراد زیر 18 سال که توسط تبعه نروژی بعنوان فرزند خوانده پذیرفته می شوند خود بخود بعنوان تبعه نروژ محسوب می گردند. چنانچه طفلی خارج از نروژ بعنوان فرزندخوانده پذیرفته شود اخذ رضایت دولت نروژ نیز ضروریست.
دلایل از دست دادن تابعیت نروژ
تابعیت نروژ به یکی از طرق زیر از بین می رود:
1. کسب تابعیت کشور دیگری
چنانچه تبعه ی نروژ بصورت ارادی تابعیت کشور دیگری را کسب نماید خودبخود تابعیت نروژ را از دست خواهد داد.
2. نروژی هایی که بطور دائم خارج از نروژ زندگی می نمایند.
تبعه ی نروژ که با تولد تابعیت نروژ را کسب نموده اما کمتر از 2 سال در نروژ یا 7 سال در یکی از کشورهای اروپایی اقامت نمایند می بایستی قبل از رسیدن به 22 سالگی برای باقی ماندن به تابعیت نروژ اقدام نمایند. ترک تابعیت خارجی این افراد ضروری نیست و همین که به تابعیت نروژ باقی بمانند کفایت می کند.
قانون تابعیت مضاعف در نروژ
بطور کلی تابعیت مضاعف در نروژ پذیرفته شده نیست، ولی موارد زیر استثنا هستند:
1. شخصی که خارج از نروژ از یکی از اتباع نروژی متولد شده و در آن کشور اصل خاک (محل تولد) پذیرفته شده است و قانون تابعیت آن کشور وی را تبعه کشور محل تولد می شناسد. (برای مثال کودکی که در خاک آمریکا از والدین نروژی به بدنیا آمده است).
2. افرادی که از والدین نروژی و خارجی متولد شده اند و ممکن است تابعیت خارجی به آن ها تحمیل شود.
3. کسانی که تابعیت نروژ را طی تقاضا کسب کنند حتماً می بایستی تابعیت قبلی خود را از دست بدهند.