مهاجرت و اخذ ویزا و اقامت در کشور نروژ-اول مشاور
11 اسفند 1395

مهاجرت و اخذ ویزا و اقامت در کشور نروژ-اول مشاور

اقامت اروپا(ویزای شینگن)
 

انواع ویزا:
ویزای شنگن دارای چهار نوع مختلف است از طریق چهار حرف الفبای انگلیسی A B C  D  مشخص شده است.
ویزای (A).
ویزای ترانزیت؛ مسافر حق خارج شدن از فرودگاه را ندارد و فقط می تواند در یکی از فرودگاههای شنگن هواپیمای خود را عوض کرده و رهسپار کشوری در خارج از شنگن گردد.
ویزای (B).
ویزای عبور؛. مسافر فقط حق دارد از فرودگاه خارج شده و از شنگن بعنوان منطقه عبوری استفاده کرده تا از طریق زمینی خود را به کشور دیگر غیر شنگن برساند. مسافر حق توقف غیر ضروری در شنگن را ندارد.
ویزای (c).
ویزای بازدید؛ معمولی ترین نوع ویزا که اکثر ایرانیان نیز با آن وارد شنگن می شوند. می تواند حداکثر دارای 90 روز "اعتبار" و حداکثر 90 روز "روزهای مجاز" باشد.
ویزای (D).
ویزای بلند مدت؛ معمولا برای اشخاصی مانند تجار و مانند آن صادر می شود که به دلایل ویژه مثلا بازرگانی مجبورند در طی سال بارها به شنگن وارد و از آن خارج شوند. "مدت اعتبار" ویزای از نوع "D" می تواند تا یک سال باشد اما حداکثر "روزهای مجاز" آن همان 90 روز است.
یک بار ورود (سینگل): با رقم 1 در ویزا مشخص شده و به این معنی است که پس از یک بار ورود و خروجتان از  شنگن، ویزایتان بدون توجه به تاریخ اعتبار و روزهای مجاز آن باطل خواهد شد. حتی اگر از طول مدت اعتبار ویزا و تعداد روزهای مجاز آن هم باقی مانده باشد، ویزایی که برای یک بار ورود معتبر باشد پس از یک بار استفاده از آن همیشه باطل است.
تعداد ورود نامحدود(مالتیپل): با کلمه "مولتی" در ویزا مشخص شده و به این معنی است که در مدت اعتبار ویزای خود و روزهای مجاز درون ویزا می توانید بصورت نامحدود به شنگن وارد شوید. دقت نمایید ویزای دانشجوی کشورهای سوئد،  نروژ  و فنلاند از نوع کارت اقامت می باشد.

اخذ اقامت نروژ چندین راه دارد ، در ادامه این روش ها را خواهید خواند :


اخذ اقامت نروژ از طریق تحصیل
با توجه به شرایط دانشجو می توان با اخذ ویزای تحصیلی، اقامت کشور نروژ را گرفت. دولت نروژ به دانشجو اجازه ی کار نیمه وقت در حین تحصیل را می دهد. اگر دانشجو شرایطی را که دولت نروژ درنظر گرفته رعایت کند می تواند بعد از فارغ التحصیلی ویزای تحصیلی خود را به ویزای کاری تغییر و تبدیل کند. در نهایت اگر بعد از پنج سال بدون مشکل سپری شود و قوانین و شرایط دولت نروژ را زیر پا گذاشته نشود به فرد اقامت دائم داده می شود.
اخذ اقامت نروژ ازطریق کار
پیدا کردن کارفرما یکی از روش های اخذ اقامت کشور نروژ است. به این مفهوم که کسی که قصد استخدام شما را داشته باشد به مدت سه ماه در کشور نروژ آگهی می دهد واگر در شغل مورد کسی خواهان آن نباشد برای شما دعوت می فرستد و شما را استخدام میکند.

ویزا در نروژ
به واسطه یک قانون کلی، افراد خارجی که قصد کار و اقامت نروژ را دارند نیاز به اجازه ی اقامت دارند.چندین مدل اجازه ی اقامت وجود دارد: به عنوان مثال اقامت تحصیلی و کار با الزامات و مدارک خاص خود. تمام ملیت های خارجی که قصد ماندن بیش از 90 روز در نروژ را دارند نیاز به اجازه ی اقامت نیز دارند. ملیت های خارجی اگر قصد کار در نروژ را دارند حتی اگر کمتر از90 روز نیز قصد ماندن داشته باشند باید اجازه ی اقامت بگیرند.
اگر شما قصد ادامه تحصیل در نروژ سه ماه و یا بیشتر را دارید باید اجازه ی اقامت برای دانشجویان را بگیرید. اگر می خواهید کمتر از سه ماه بمانید نیاز به اجازه ی اقامت نیست ولی برای وبزا باید درخواست دهید. مدارک شما برای اقامت دائم می بایست توسط خود شما در سفارت نروژ ارائه شود. تمام این مدارک به اداره ی مهاجرت در نروژ UDI فرستاده می شود.

اجازه اقامت دائم در نروژ
اگر فردی بخواهد در دوره ی سه ساله یا بیشتر در نروژ بماند،آن فرد باید بطور کامل سه سال را در نروژ بصورت قانونی زندگی کند. شما اجازه دارید در طول این سه سال هفت ماه را خارج از نروژ بگذرانید و این غیبت ها نباید بیشتر از سه ماه در سال باشد.
یکی از الزامات اساسی در قانون مهاجرت نروژ این است که شما دوره ی زبان و مطالعات جامعه ی نروژی را کامل کنید. همچنین یکسری مدارک حمایت کننده برای مهاجرت دائم به نروژ نیاز است. این مدارک مهاجرتی به نروژ برای تضمین قانونی اقامت سه ساله ی آینده ی شما و مسافرت های خارجی و داخلی شما در طول این سه سال می باشد. مدارک همچنین باید مطالعه ی زبان نروژی شما را تایید کند. اداره ی مهاجرت نروژ می تواند اگر شما دو سال یا بیشتر خارج از کشور نروژ زندگی کنید را کنسل کند.

کسب اجازه ی اقامت دائم شامل حق اجازه کار و اقامت دائم می باشد. اگر کسی بطور مستمر حداقل سه سال در کشور نروژ اقامت داشته باشد می تواند براساس آن اجازه ی اقامت دائم کسب کند.