رشته های کارشناسی گروههای ریاضی و فنی،هنر،زبان خارجه و علوم تجربی-اول مشاور
08 اسفند 1395

رشته های کارشناسی گروههای ریاضی و فنی،هنر،زبان خارجه و علوم تجربی-اول مشاور

 رشته های کارشناسی گروه ریاضی وفنی

 

مهندسی معماری

مهندسی عمران

مهندسی صنایع

آمار و کاربردها

مهندسی کامپیوتر

مهندسی برق

مهندسی مکانیک

مهندسی شیمی

مهندسی هوا فضا

مهندسی نفت

مهندسی مواد و متالورژی

مهندسی هسته ای

مهندسی پزشکی

مهندسی پلیمر

مهندسی نساجی

مهندسی معدن

مهندسی رباتیک

مهندسی راه آهن

مهندسی اپتیک و لیزر

مهندسی ایمنی

مهندسی شهرسازی

مهندسی ماشین های
ریلی

مهندسی حمل و نقل
ریلی

مهندسی خط
و سازه های ریلی

اقتصاد کشاورزی

مهندسی دریا

معماری داخلی

شیمی کاربردی

فیزیک

ریاضیات و کاربردها

علوم کامپیوتر

مهندسی علمی - کاربردی عمران

علوم مهندسی

علوم و مهندسی آب

مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)

مکانیزاسیون کشاورزی

مهندسی دریانوردی

مهندسی کشتی

 

رشته های چند گروهی

حسابداری

علوم اقتصادی

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

مدیریت دولتی

مدیریت مالی

مدیریت گمرکی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

مدیریت و بازرگانی دریایی

مدیریت بیمه

مدیریت جهانگردی

مدیریت بیمه اکو

مدیریت امور بانکی

مدیریت فرهنگی و هنری

مدیریت هتلداری

علم اطلاعات و دانش شناسی

روانشناسی

علوم ورزشی

علوم تربیتی

 

 

 

 رشته های کارشناسی گروه علوم تجربی

 

پرستاری

مامایی

هوشبری

بینایی سنجی

علوم آزمایشگاهی

شنوایی شناسی

کاردرمانی

گفتار درمانی

علوم تغذیه

اعضای مصنوعی

اتاق عمل

فیزیو تراپی

تکنولوژی پرتوشناسی
(رادیولوژی)

مهندسی
بهداشت حرفه ای

علوم و صنایع غذایی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

کتابداری در شاخه پزشکی

مهندسی بهداشت محیط

بهداشت عمومی

تکنولوژی پرتو درمانی (رادیوتراپی)

تکنولوژی پزشکی هسته ای

علوم و مهندسی
صنایع غذایی

زیست شناسی سلولی مولکولی

مهندسی جنگلداری

مهندسی شیلات

شیمی

مهندسی گیاه پزشکی

علوم و مهندسی محیط زیست

مهندسی مرتع و آبخیزداری

مهندسی چوب و کاغذ

مهندسی علوم باغبانی

مهندسی علوم دامی

مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

زمین شناسی

 

رشته های چند گروهی

حسابداری

علوم اقتصادی

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

مدیریت دولتی

مدیریت مالی

مدیریت گمرکی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

مدیریت و بازرگانی دریایی

مدیریت بیمه

مدیریت جهانگردی

مدیریت بیمه اکو

مدیریت امور بانکی

مدیریت فرهنگی و هنری

مدیریت هتلداری

علم اطلاعات و دانش شناسی

علوم ورزشی

روانشناسی

علوم تربیتی

 

 

 

 

رشته های دکترای حرفه ای و پیوسته گروه علوم تجربی

 

رشته های کارشناسی گروه زبان خارجه

 

 رشته های کارشناسی گروه هنر

آهنگسازی

فرش

ادبیات نمایشی

کارگردانی تلویزیون

ارتباط تصویری(گرافیک)

کتابت و نگارگری

بازیگری

مرمت آثار تاریخی

تلویزیون و هنرهای دیجیتالی

مجسمه سازی

چاپ

صنایع دستی

موزه

سینما

موسیقی نظامی

هنر اسلامی

نقاشی

طراحی صحنه

طراحی پارچه

طراحی لباس

نمایش عروسکی

عکاسی

طراحی صنعتی

هنرهای صناعی

نوازندگی موسیقی ایرانی

مرمت و احیای بناهای تاریخی

نوازندگی موسیقی جهانی