دوره های آنلاین در  مجموعه رشته های مدیریت و مهندسی-اول مشاور
05 اسفند 1395

دوره های آنلاین در مجموعه رشته های مدیریت و مهندسی-اول مشاور

دوره های آنلاین
مجموعه های رشته های تجارت-کسب کار و مدیریت:
رشته ها عبارتند از:
مدیریت:
• مدیریت عمومی
• مدیریت ورزشی
• مدیریت فنی
• مدیریت عملیات
o تدارکات و حمل و نقل
o مدیریت پروژه
• مدیریت تجارت مد
• مدیریت بازرگانی (AS)
• مدیریت کسب و کار (BS):
o مدیریت بهداشت و درمان
o مدیریت سازمان های غیرانتفاعی
o مدیریت کسب و کارهای کوچک
o رهبری سازمانی
o مدیریت رهبری سازمانی
• مدیریت اطلاعات سلامت (تمرین حرفه ای)
کسب و کار:
• کسب و کار بین المللی
• بازاریابی :(AS)
• بازاریابی :(BS)
o بازاریابی رسانه های اجتماعی
حسابداری (AS): به عنوان نمونه افرادی که علاقمند به شرکت در رشته ی حسابداری AS را هستند، در طول دوره های آموزشی موارد زیر را می آموزند:
o تفسیر و استفاده از صورتهای مالی
o استفاده از شیوه ها و روشهای رایج حسابداری
o درک نقش فناوری اطلاعات در حسابداری
o درخواستهای هزینه ای مدیریت مالی و اصول حسابداری
حسابداری مالی
• سیستم اطلاعات حسابداری
• مطالعات کسب و کار:
o حسابداری
o مدیریت بازرگانی
o مدیریت مالی – فناوری اطلاعات
o طراحی و توسعه بازی
o مدیریت کسب و کارهای کوچک
o مدیریت ورزشی – مدیریت منابع انسانی
o روانشناسی سازمانی صنعتی
o مدیریت بین الملل
o بازاریابی آنلاین
o مدیریت عملیات و پروژه
o رهبری سازمانی
• خرده فروشی

تجارت:
• تجارت مد
مجموعه رشته های مهندسی و فناوری اطلاعات:
طرفداران رشته های مهندسی می توانند برای انتخاب رشته ی مورد نظر خود به رشته های زیر رجوع کنند:

• برنامه نویسی و توسعه بازی
• فناوری اطلاعات (BA)
• فناوری اطلاعات (AS)
• فناوری اطلاعات (BS):
o امنیت سایبری
o تجزیه و تحلیل ترافیک داده ها
o مدیریت پایگاه داده
o طراحی و توسعه بازی
o مدیریت فناوری اطلاعات
o شبکه و ارتباطات آنلاین
o رباتیک و هوش مصنوعی
o توسعه نرم افزار
o طراحی و توسعه وب
• ریاضیات (BA):
o ریاضیات کاربردی
• تجزیه و تحلیل داده