02 اسفند 1395

منابع دکتری آناتومی-اول مشاور

منابع دکتری آناتومی شامل موارد زیر می باشد:
منابع تشریح (کالبد شناسی):
۱) کتاب آناتومی سر و گردن، تالیف رضا حجازی، انتشارات دانشگاه تهران
۲) کتاب آناتومی انسانی پایه، تالیف محمد مهدی حسن زاده طاهری، علیرضا ابراهیم زاده بیسکان و حسین مروی مقدم، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
۳) کتاب آناتومی عمومی، تالیف علی والیانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۴) کتاب آناتومی (تشریح عمومی)، تالیف محمد علی امامی میبدی و مسعود عزت آبادی پور، انتشارات سماط
۵) کتاب آناتومی عمومی، تالیف دکتر محمد علی نراقی، دکتر پریچهر پاسنجش، دکتر مهدی مهدی زاده و دکتر محمد تقی جغتایی، انتشارات اشراقیه.
منابع بافت شناسی:
۱) کتاب بافت شناسی پایه، تالیف لوئیزاکارلوس اکو جان کوئیرا، مترجمان محمد رخشان و داریوش خلیلی، انتشارات سماط
۲) کتاب بافت شناسی، تالیف جعفر سلیمانی راد، انتشارات گلبان، قاضی جهانی
۳) کتاب درس و آزمون بافت شناسی، تالیف منصور میرزایی قمی و رکسانا قزوینی، انتشارات کتاب میر
۴) کتاب آزمون های بافت شناسی، تالیف ایرج پوستی، نسیبه حسینی آهار و پژمان مرتضوی، انتشارات نوربخش
۵) کتاب بافت شناسی، تالیف فرشته مهر آئین، انتشارات تیمور زاده، طبیب

منابع جنین شناسی:
۱) کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن، تالیف جان لانگمن، مترجم غلامرضا حسن زاده، انتشارات ابن سینا
۲) کتاب جنین شناسی مور، انسان در حال تکوین با رویکرد بالینی، تالیف کیت مور، تی وی. ان پرساد، انتشارات اندیشه رفیع
۳) کتاب درس و آزمون جنین شناسی، تالیف رکسانا قزوینی و منصور میرزایی، انتشارات کتاب میر
۴) کتاب بانک آزمون تحلیلی جنین شناسی، تالیف جمال مجیدپور، فاطیما رضایی، سردار مرادی، زیر نظر منصوره موحدین، انتشارات جامعه نگر

منابع تکنیک های میکروآناتومی:
۱) کتاب تکنیک های هیستولوژی و هیستوشیمی، تالیف جی آ کی یرنان، ترجمه دکتر ناصر مهدوی شهری، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
۲) کتاب روشهای هیستوشیمی و ایمونوهیستوشیمی، تالیف ملک سلیمانی مهر نجاتی، احمد همتا، سید محمد علی شریعت زاده و محمد حسین آبنوسی، انتشارات دانشگاه اراک
۳) کتاب بافت شناسی مقایسه ای و هیستوتکنیک، تالیف مسعود ادیب مرادی، ایرج پوستی، افسانه فضیلی، انتشارات دانشگاه تهران

منابع زیست شناسی مولکولی:
۱) کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش، تالیف هاروی ف لودیش، ترجمه فردین عمیدی، سید هادی موسوی، عباس بهادر، انتشارات خسروی
۲) کتاب ژنتیک مولکولی، تالیف جیمز واتسون، ترجمه پروین پاسالار، عباس حمدی، انتشارات دانشگاه تهران
۳) کتاب ژنتیک مولکولی پزشکی در هزاره سوم، تالیف محمد رضا نوری دلویی، انتشارات سامر
۴) کتاب ژنتیک مولکولی انسانی استراخان، تالیف تی استرون، اندروپید، ترجمه مهرناز مهرآذرین، انتشارات اندیشه رفیع
۵) کتاب پرسش های چهار گزینه ای زیست شناسی مولکولی، تالیف مریم خالصی، انتشارات دیباگران تهران

منابع بیولوژی سلولی:
۱) کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی ( جلد ۱ و ۲)، تالیف احمد مجد و سید محمد علی شریعت زاده ، انتشارات آییژ
۲) کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش، زیر نظر دکتر رضا یوسفی، مترجمان مهدی ایمانی، محمد پاژنگ و یعقوب پاژنگ، انتشارات اندیشه رفیع
۳) کتاب مبانی زیست شناسی سلولی، تالیف بروس آلبرتس، مترجم پروین پاسالار، انتشارات اندیشه رفیع
۴) کتاب پرسش های چهار گزینه ای زیست شناسی سلولی، مریم خالصی، انتشارات دیباگران تهران

برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با مشاورین متخصص ما در سامانه اول مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071970 تماس حاصل فرمایید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا 12 شب، حتی ایام تعطیل
مشاوره تخصص ماست